Våra tjänster

Vi hjälper dig få affärskritisk förståelse för dina kunders behov och drivkrafter. Utifrån dessa insikter innoverar och designar vi tjänster som ökar företagets effektivitet och lönsamhet – och som dina kunder älskar.

Tjänstedesign

Tjänstedesign är en metod för att arbeta med kunddriven affärsutveckling och skapa innovation. Vi hjälper dig kartlägga och förstå dina kunders behov. Utifrån insikter kan vi tillsammans skapa träffsäkra tjänster och upplevelser som möter dina affärsmål. Läs mer om tjänstedesign

Case

Digital design

Kundens upplevelse av er tjänst uppstår i användandet. Vi designar och realiserar digitala tjänster med kundens behov i fokus. Vi hjälper dig att ta steget från smarta strategier till designade, lanserade digitala tjänster som genast ökar din konkurrenskraft. Läs mer om digital design

Case

Designa för hållbarhet

Vi hjälper dig att förstå dina kunder och driva affärsutveckling och kreativ problemlösning med fokus på hållbarhet. Tillsammans tar vi fram hållbarhetsstrategier eller utvecklar tjänster och affärsmodeller som möter de globala målen. Med grund i beteendeekonomisk forskning designar vi så att dina kunder på ett enkelt sätt kan leva och välja hållbart. Läs mer om hållbarhetsdesign

Case

Innovationsledning

För att leverera en framgångsrik tjänst över tid krävs att hela din organisation förstår värdet av att arbeta kundnära. Vi hjälper er bygga kapacitet och arbetssätt som ger samsyn och tvärfunktionellt samarbete. Med design som förändringsmotor skapar vi tillsammans en kreativ och öppen tillitskultur så att ni kan realisera era affärsmål och skapa värde för kunderna. Läs mer om innovationsledning

Case

Jobba på Antrop

Vi söker fler duktiga och snälla kollegor till vårt team!

Se våra lediga tjänster

Designkärlek i din mailbox

Design, hållbarhet och kundfokus per mail. Anmäl dig nu så missar du inget.

Skriv upp dig - få vårt nyhetsbrev

Läs mer om

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.