Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Cirkulär design

Cirkulär design är en arbetsprocess och en uppsjö metoder för att skapa nya affärsmodeller, produkter och tjänster i linje med den cirkulära ekonomins principer. Genom att omvandla traditionella linjära processer till cirkulära kretslopp öppnar ni upp för nya intäktsströmmar och minimerar negativ påverkan på klimat och biologisk mångfald.

 

Circular Discovery

Vi hjälper er att hitta er roll i den cirkulära ekonomin. Med utgångspunkt i era tjänster och er värdekedja utforskar vi era cirkulära möjligheter baserat på ert affärsekosystem. Tillsammans tittar vi på olika cirkulära affärsmodeller och identifierar outnyttjade eller ineffektivt nyttjade resurser.

Cirkulär tjänsteutveckling

Med stöd från oss kan ni ta era cirkulära idéer till testade koncept, redo att möta marknaden. Genom prototyping och användnings-tester sätter vi era kunder och andra viktiga intressenter i centrum för er cirkulära tjänsteutveckling. Det handlar om att skapa lösningar som människor faktiskt vill och kan använda, vilket underlättar övergången från traditionella beteendemönster till mer hållbara alternativ.

Digitala möjliggörare med användarna i fokus

Vi hjälper er att ringa in behoven och gå från rådata till gränssnitt som tillgängliggör rätt information till rätt målgrupp på rätt sätt, exempelvis vid utveckling av digitala produktpass. Med användarvänliga digitala flöden kan ni möjliggöra kopplingar mellan delar av systemet som behöver samverka. På så vis kan ni knuffa alla från produktdesigners, samarbetspartners, leverantörer, kunder och investerare i linje med era cirkulära målsättningar.

Samverkan för cirkulär omställning

Vi fungerar som katalysator för att driva på cirkulära initiativ och hitta affärsmöjligheter genom samverkan på systemnivå.
Vi har bred erfarenhet av att agera som neutrala facilitatorer i samarbeten med många aktörer, där det kan finnas målkonflikter. Genom vår expertis och designmetodik kan vi få många olika intressenter att samskapa fram gemensamma lösningar på komplexa problem.

Cirkulär modell
separator separator
separator separator

Hur vi har hjälpt andra med cirkulär design:

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36