Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Cirkulär omställning av e-handelsleveranser

E-handeln har exploderat under pandemin och kunderna handlar som aldrig förr. Men inom dagligvaruhandeln och den växande e-handeln konsumeras en mycket stor mängd plast- och papperspåsar som idag varken återvinns eller återanvänds. Vad kan vi göra? Antrop undersökte frågan tillsammans med Axfoundation och Svenska Retursystem, och tog fram en hypotes för en lösning – Returbar.

 

Kund: LOOP & Axfoundation & Svenska Retursystem
Vi arbetade med: Systeminnovation, Cirkulär design

 

Vår studie kunde visa att kunderna är redo

Många kunder har idag vant sig vid att återanvända eller ta med flergångspåsar till butiken.
Den stora mängd påsar som e-handelsleveranserna leder till skapar stor frustration hos kunderna.
Antrops studie av kundupplevelsen visade att:

Det är otroligt många påsar att hantera Vi beställer leverans varje vecka, ibland flera gånger, och det tar inte lång tid innan förrådet svämmar över av papperpåsar. Vi försöker återanvända men det är helt enkelt för många.

Citat från en av intervjuerna

Deltog i projektet!

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret för ett hållbart samhälle.
De genomför många av sina pilotprojekt i Axel Johnson Gruppens bolag.

Svenska Retursystem som har 20 års erfarenhet av att sköta ett nationellt kretslopp av klimatsmarta
returbackar B2B i livsmedelsindustrin.

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36