Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hantering av personuppgifter

Vid anmälan till evenemang, seminarium eller kurs hos Antrop och Antrop Academy behöver vi spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna används av Antrop för att fullgöra ömsesidiga rättigheter och förpliktelser i förhållande till dig.

Det gäller till exempel betalning av kurs eller seminarium, leveranser eller underlag för information och marknadsföring om Antrops kursutbud och övriga tjänster.

De personuppgifter Antrop behandlar är:

  • För- och Efternamn
  • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, arbetsplatsadress och yrkestitel
  • Faktureringsuppgifter
  • Anteckningar inför utbildningstillfällen
  • Uppgifter om kostpreferens
  • Bilder som eventuellt tas vid utbildningstillfället

Dessa uppgifter inhämtas antingen från dig som deltagare eller från kontaktperson hos kund som sköter anmälningar och samordning med Antrop inför utbildningstillfället. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter senaste kundkontakt med Antrop.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med eventuella externa samarbetspartners så som medarrangörer, gästföreläsare och liknande.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du kan när som helst vända dig till Antrop och begära att uppgifter vi har om dig ska begränsas, rättas eller raderas. Detta gör du enklast genom att kontakta personuppgiftsansvarig på [email protected].

Du kan även närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du läsa mer om Antrops allmänna villkor för kurser