Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Allmänna villkor

Villkor för bokning av Antrops kurser, föreläsningar och liknande events.

Avgift och betalningsvillkor

Anmälan sker via vår webbplats och är bindande. Betalningsvillkor är 30 dagar.
Fri avbokning till 40 dagar före utbildningen. Därefter debiteras hela avgiften.

Alla kursavgifter är exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, förmiddags- och eftermoiddagskaffe, och frukost i de fall det anges vid kursbeskrivningen.

Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt till någon annan.

Äganderätt

Utbildningsmaterialet är bara avsett för betalande deltagare. Innehåll och bilder får inte kopieras, delas eller distribueras till andra, utan uttryckligt medgivande från Antrop.

Deltagarantal och reservation för ändringar

Alla Antrops utbildningar har begränsat deltagarantal. Om en kurs eller föreläsning är fullbokad erbjuds eventuella avbokade platser till anmälda i turordning på en väntelista.

Antrop förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning som har för få deltagare, och alla förbetalda kursavgifter återbetalas. Andra kostnader, som t.ex. rese- eller hotellkostnader återbetalas inte.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta kursledaren med en annan, likvärdig expert, i händelse att ordinarie kursledare blir sjuk eller får förhinder. Om ersättare ej kunnat engageras förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Antrop reserverar sig även för ändringar på grund av till exempel strejk, myndihgetsbeslut, , tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på vår sajt webbplats.

Fotografering och film

Ibland filmar eller fotograferar vi delar av våra kurser och föreläsningar, och bilder som kan komma att användas i vår externa marknadsföring av Antrop och Antrops tjänster. När du som deltagare godkänner Antrops allmänna villkor anses du godkänna att vi tar bilder och filmar och användandet av dessa. I särskilda fall kan fotografering och filmning av deltagare undvikas, kontakta oss innan kursstart.

Här kan du läsa mer om Antrops hantering av personuppgifter