Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bild på skräp som spolats upp på en strand.

En mer cirkulär fiskeribransch tack vare producentansvar

Att minska skräpet i haven är en viktig åtgärd för att nå de globala hållbarhetsmålen. Idag består upp till 85% av det marina skräpet inom EU av plast. Av det kommer 27% ifrån föremål som hör ihop med fiske. Detta arbetar Havs- och vattenmyndigheten just nu med att förändra med hjälp av policydesign och Antrop har faciliterat arbetet.

Kund:HaV
Vi arbetade med: Systeminnovation

 

 

“Ett enormt och användbart resultat. Det ligger till grund för vårt projekt och projektplan. Det har gjort oss uppmärksammade på hur viktig kommunikation är och vilka delar som vi behöver adressera.”

Lisa Bredahl Nerdal, projektägare HaV

“Det här är ett fantastiskt initiativ! På mötet som HaV ordnade var det många som skulle tycka till, prata om sina intressen, men ingen lyssnade. Att ni som är oberoende nu har i uppdrag att lyssna på oss – det är så här det ska fungera.”

Producent av sportfiskeredskap

Om projektet

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet), till exempel kraven på producentansvar.

Läs mer om projektet hos HaV

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36