Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

En liten QR-kod med stor potential. Digitala produktpass kan revolutionera hur vi designar, köper och lagar möbler och andra produkter. Men hur ska de designas för att fungera för olika aktörer, som köpare och reparatörer?

Vi på Antrop fick i uppdrag att förbereda den svenska möbelbranschen för digitala produktpass med extra fokus på att titta på hur de kan stimulera cirkularitet. Tillsammans med forskare och företag inom branschen har vi tagit fram prototyper som ger viktiga svar.

Kund:Chalmers Industriteknik och Rise, finansierat av Vinnova och Västra Götalandsregionen

Uppdrag:Förbereda möbelbranschen för digitala produktpass och utveckla konceptet för att stimulera cirkularitet

Vi arbetade med: Cirkulär Design, Research, Digital design, Spekulativ design

“Det var jättebra att ni visade konkreta exempel eftersom det gör digitala produktpass mycket mer begripligt.”

Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom

Olika behov i olika delar av möbelns värdekedja

Poängen med digitala produktpass är att alla aktörer som är involverade i möbelns hela livscykel ska kunna dela och spåra data om möbeln. Här ingår till exempel designers, köpare av den nya möbeln, reparatörer och köpare av den begagnade möbeln. 

För att förstå behovet hos olika aktörer behövde vi först förstå vilka som ingår i en möbels hela värdekedja. Vi gjorde intervjuer och samlade in information via enkäter med bland annat möbelproducenter, återförsäljare, inredningsarkitekter och reparatörer. Vi kartlade behov, utmaningar och möjligheter ur olika aktörers perspektiv. För att göra den komplexa kartläggningen enkel att förstå så visualiserade vi på Antrop en generell produktresa för möbler och kopplade behovsanalysen till den. Utifrån produktresan blev det sen enklare att samskapa olika lösningar. 

Mobilisera och stimulera till innovation

För att stimulera till innovation och cirkularitet mellan olika aktörer faciliterade Antrop också ett antal workshops kring  framtida cirkulära affärsekosystem som kommer bli möjliga tack vare de digitala produktpassen. Vi utforskade hur företag kan bilda allianser och partnerskap över gränserna. En utvärdering visade att alla projektdeltagare hade fått en bättre förståelse för systemperspektivet med hjälp av projektet.

Resultatet från våra analyser och tester har varit underlag till en rapport med rekommendationer till branschen som Chalmers Industriteknik har satt ihop. Den kan du läsa här: Chalmers Industritekniks rapport.

Hör av dig till mig om du vill veta mer om cirkulär design!

Sara Nero

073-066 20 36