Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Ett gäng sitter samlade i sidalabbet

Så blir Sidas arbete för Agenda 2030 snabbare och mer innovativt

På Sveriges biståndsmyndighet Sida såg man ett behov av att öka takten i genomförandet av Agenda 2030, och att snabba på den egna förändringsresan mot en mer modern myndighet.

 

 

Kund: Sida
Vi arbetade med: Innovationslabb, Framsyn och spekulativ design, Bygga designförmåga

“Bra idéer och insikter kan komma från många olika håll. Tjänstedesign hjälper till att lyfta fram fler röster och perspektiv på hur vi kan utveckla verksamheten. Men det kan vara svårt ibland för oss som experter att släppa garden och erkänna att det finns mycket vi inte vet och behöver ta reda på när vi utvecklar.”

Klas Waldenström, programledare Sida

Genomförda och pågående Sidalabb:

Diaspora Fundraising Platform:

En digital plattform för att möjliggöra för den afrikanska diasporan i Norden, alltså de afrikaner som genom folkförflyttning flyttat från Afrika till andra delar av världen under senare århundraden, att göra investeringar i hållbara projekt i sina hemländer.

Green Shift i Bangladesh:

Ett projekt för att utforska hur arbetet med den gröna omställningen inom textilindustrin i Bangladesh kan accelereras – både för att minska klimatpåverkan och säkerställa fortsatta arbetstillfällen för miljoner fabriksarbetare.

Klimatlabbet:

Systeminnovation för att göra biståndet mer i linje med Paris-avtalet.

Klimatdata i Uganda:

Research och facilitering av workshops för att identifiera möjligheter att öka användande av klimatdata. Ett samarbete med bl a Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån.

Mänskliga rättigheter i Turkiet:

Research och tester för att undersöka hur Sida, med partners från civilsamhället, kan arbeta mer proaktivt för att förändra narrativet kring mänskliga rättigheter och jämställdhet i Turkiet.

Mobilisera kapital för biologisk mångfald:

Ett labb för att utforska hur Sida kan bidra till att skapa väl fungerande marknader och incitament för initiativ och investeringar som stödjer biologisk mångfald, i första steget med fokus på Kenya.

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36

Liknande projekt vi gjort för andra:

En mörkhårig kvinna står vid whiteboard och workshopar
Case – LOOP + Axfoundation + Svenska Retursystem

Cirkulär omställning av e-handelsleveranser

Illustration av person med pratbubbla som säger Ett nytt recept för skolmåltider
Illustration av ett barn med pratbubbla som säger Ett nytt recept för skolmåltider
Case – Livsmedelsverket & Vinnova

Nu designar vi ett hållbart system för skolmat