Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Banbrytande arbetssätt skapar väg för radikal innovation i matsektorn

Maten vi äter fyller mer än våra magar – den är en av de främsta anledningarna till att vi överskrider de planetära gränserna. Vi behöver agera snabbt och kraftfullt för att förändra matsystemet.

Samtidigt finns det stora hinder för de företag som vill bidra med lösningar. Antrop har fått i uppdrag att omforma hur myndigheterna kan gå från att hindra till att möjliggöra radikal innovation inom matsektorn. Det nya arbetssättet i One Stop Myndighetsshop har utvecklats och testats under två års tid och är nu redo att skapa ett paradigmskifte för ett mer hållbart matsystem.

Kund: Tillväxtverket i samverkan med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västra Götaland
Vi arbetade med: Tjänstedesign, Systeminnovation, Policydesign, Prototyping

Ny innovativ mat

“I framtiden kommer vi att äta nya råvaror och mat som producerats på helt nya sätt. Till exempel tång, mjölmask, svenska ostron och sallad från akvaponiska cirkulära system.”

Anna Eldestrand, Samordnare Tillväxtverket

Framtidens mat kämpar i motvind. Så har vi arbetat för att skapa medvind.

Regelbördan för innovativa företag är stor och komplex. Att få till en regelförenkling är avgörande. Genom att kartlägga vad som påverkar innovationshöjden inom matsystemet har vi fått kunskap om de grundläggande problemen till varför utvecklingen haltar.

Vår kartläggning visar att företagen lägger enormt mycket tid på myndighetskontakter, det är långa svarstider och otydligt vad som behövs för att få tillstånd. Dessutom upplever företagarna att det förekommer olika tolkningar av regler beroende på handläggare och vart i landet man befinner sig. Sammantaget är det mycket svårt att förutsäga framtid och riktning för sektorns utveckling vilket gör det svårt att satsa och investera i det som är nytt och okänt. Myndigheterna saknar beredskap för att hantera introduktion av nya livsmedel och de driver inte tillräckligt proaktivt de skiften som behövs inom matsektorn.

För att råda bot på utmaningarna har Antrop lett ett innovationsarbete som resulterat i ett helt nytt arbetssätt för myndigheterna, en utvecklingsprocess som involverade både myndigheter, företag, forskare och främjare i innovationssystemet där vi har utformat prototypat och testat lösningar

De företagare som deltagit står inför att introducera helt nya och radikala råvaror eller produktionsmetoder men som har mött en mängd utmaningar kopplat till lagar, regler och bidrag. Det har varit företag som producerar insekter, är tångbönder, ostronproducenter och odlar i cirkulära akvaponiska system.

One Stop Shop företagare

“Myndigheternas långsamma processer går inte ihop med innovativa företags behov av snabba förlopp.”

Christian Vorbeck, VD Ostrea Aquaculture

Nya metoder för att lösa komplexa utmaningar – Systeminnovation

Behovet av samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället har nog aldrig varit större än i den hållbara omställningens tidevarv. Myndigheter har under lång tid försökt att ta sig an samhällets utmaningar med traditionella metoder, utan att lyckas hela vägen. De senaste åren har en ny strömning blivit stark både inom både offentlig och privat verksamhet, där man använt en ny metodik för att lösa de stora frågorna: systeminnovation. 

Systeminnovation innebär att man angriper grundproblematiken i det komplexa systemet man arbetar med, istället för att skapa lösningar på ytan, i vårt fall matsystemet.

En myndighetsöverskridande samverkansmodell för innovationshöjd i toppklass

I samverkansformen One Stop Myndighetsshop blir innovativa företag guidade genom myndighetsprocessen av en Lots, och företaget får en väg in till att träffa samtliga experter från de berörda myndigheterna. Arbetssättet inkluderar olika funktioner som bildar en arbetskedja – från företagens regelutmaningar, via experter och hela vägen till att se över myndighetsföreskrifter eller initiera regelförenkling i Sveriges eller EU:s regelverk. Inte minst är samverkansformen ett sätt för myndigheterna att driva på skiften för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar inom matsektorn.

Modell som beskriver Expertgrupp och Strategiskt team

“Det här är första gången som vi får ett bra sätt att mellan flera myndigheter diskutera behovet av regelförändringar och hur det bör kanaliseras vidare för att få gehör. Det ger tyngd och momentum och snabbar upp processen med regelförändring.”

Mats Ivarsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

“Som innovationsledare har ett av våra viktigaste uppdrag varit att skapa en innovationskultur, en miljö där myndigheterna har kunnat vara modiga och har vågat utmana nuvarande arbetssätt. En av de viktigaste förändringarna har handlat om att medarbetarna ska se på sig själva som möjliga systemförändrare, inte bara förvaltare.”

Jenny Dannstedt, Innovationsledare Antrop

“I det här arbetet har vi så snabbt som möjligt släppt sargen och testat lösningen i en så verklig miljö som möjligt. Vi har gjort snabba prototyper och byggt en kultur där det har varit ok att testa sina vingar och göra misstag. Det har varit en nyckel till att vi på kort tid kommit så långt att arbetssättet nu ska införas.”

Linda Glad, Innovationsledare Antrop

“Det som verkligen får mig att gå i spinn är tanken om att flytta över det här sättet att arbeta till andra sektorer. Jag hoppas att One Stop Myndighetsshop kan bli ett lärande exempel för många av de samhällsutmaningar som vi nu står inför och där vi behöver jobba tillsammans i det offentliga och privata.”

Elisabeth Backteman, Generaldirektör Tillväxtverket

Hur var det att vara med i One Stop Myndighetsshop?

Christian Vorbeck, VD Ostrea Aquaculture

“Om One Stop Myndighetsshop hade funnits 2016 när vi startade vårt företag så hade vi tjänat två till tre år i jämförelse med våra Europeiska kollegor i branschen.”

Nils Österström, VD Tebrito

“Vi har provat lite olika sätt att jobba användardrivet och jag tycker att det här verkligen är ett av de mer spännande initiativen där vi myndigheter kan se snabba konkreta resultat.”

Anna Johansson, Avdelningschef Förenkling Tillväxtverket

“Som deltagande företag kan jag säga att det här arbetssättet verkligen behövs. Världen står lite i brand – klimatförändringar, internationellt politiskt klimat som har förändrats dramatiskt de senaste åren, och matsäkerhet – allt detta blev tydligt för oss under pandemin. Vi behöver ta ett ordentligt grepp och jobba tillsammans på att hitta lösningar utan att köra fast i paragrafer. Vi har sett att One Stop Myndighetsshop fungerar.”

Thomas Bjelkeman-Pettersson, VD Johannas Stadsodlingar AB

“Otroligt spännande och inspirerande med väldigt positiva resultat så här långt. Det blir verkligen uppenbart att om vi ska bli framgångsrika i att lösa de här utmaningarna så behöver vi göra det tillsammans och vi behöver göra det med helt nya arbetssätt.”

Elisabeth Backteman, Generaldirektör Tillväxtverket

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36