Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bild på skidåkare i idre fjäll som åker i en lång vit backe omgiven av vacker natur

Pistat för en organisation med fokus på kunderna

Idre fjäll är en stiftelse med stora expansionsplaner. För att lyckas genomföra dem effektivt och skapa en träffsäker kundupplevelse tog de hjälp av Antrop.

 

Kund:Idre Fjäll
Vi arbetade med: Tjänstedesign, Kundresa, Kunddrivet arbetssätt

En karta över kundens upplevelse

Medarbetarna på Idre fjäll har stor erfarenhet och vet mycket om sina kunder. Men kunskaperna var utspridda och det fanns ett behov att skapa samsyn inom organisationen.  Lösningen blev att ta fram en kundresa som synliggjorde den samlade kundupplevelsen. Det underlättade prioriteringar av Idre fjälls satsningar och förbättringar av upplevelsen framöver.

En intern kapacitet för att arbeta kunddrivet

För att förvalta och bygga vidare på de kundinsikter som togs fram under projektet utbildade Antrop tolv stycken verksamhetsansvariga i tjänstedesign. Vi tog fram en skräddarsydd utbildning där vi utgick från Idre fjälls förutsättningar och tittade speciellt på hur de kunde arbeta vidare med sin gästenkät. Det har lett till att Idre nu har en djupare förståelse för sina kunder och nu kan ta första steget i att arbeta kunddrivet på egen hand.

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36