Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Mer innovationshöjd inom livsmedelssektorn

Livsmedelssektorn står för 20-30% av de globala utsläppen. För att minska matens klimatpåverkan krävs en förändring i vad vi äter men även i hur maten produceras och förädlas. Denna omställning kräver innovation i alla led av livsmedelskedjan. Antrop fick i uppdrag av Tillväxtverket att kartlägga systemet för att hitta nya  innovativa möjligheter.

Kund: Tillväxtverket
Vi arbetade med: Systeminnovation

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36