Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kartläggning för att stoppa sexuellt våld

Idag brister stödet till barn och unga som utsatts för sexuellt våld. Vad kan göras för att förändra stödsystemet så det möter behoven? Det var frågan som ChildX och fem andra ideella organisationer kom med till Antrop. Nu har de svaret.

Kund: ChildX samt Novahuset, 1000möjligheter, MÄN, Tjejzonen, Storasyster
Vi arbetade med: Tjänstedesign, Research, Systeminnovation

Tyvärr är sexuellt våld ett större problem än vad som syns i brottsstatistiken. Var fjärde elev i årskurs tre i gymnasiet har varit med om ett sexuellt övergrepp men för många är detta en hemlighet som skaver och skadar tilliten till andra. När Antrop gjorde kartläggningen av stödsystemet var det viktigt att ha barns- och ungas perspektiv som grund för arbetet.

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36