Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Vi ser två personer som promenerar på klipporna i naturen

Beteendeförändring för minskad nedskräpning

Hur kan vi skapa beteendeförändringar för att minska plastskräp? Antrop ledde ett policy lab-samarbete mellan Naturvårdsverket, Vinnova och Håll Sverige Rent för att besvara den frågan. Arbetet med att få insikter ledde till hypoteser, förslag och rekommendationer för politiska verktyg och ekonomiska incitament.

“Denna arbetsmetod var otroligt givande. Jag är ganska säker på att vi inte skulle ha nått dessa resultat om vi hade arbetat som vanligt. Vi skulle inte ha uppnått samma djup och vi skulle inte ha kunnat prata med så många relevanta personer.”

Sebastian Dahlgren Axelsson, innovationsstrateg på Naturvårdsverket