Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Användningstester

Gå från att gissa till att veta genom att plocka in användarna tidigt i processen. Med användningstester, eller användbarhetstester, får ni svar på om besökarna hittar relevant innehåll, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras – en nyckelfaktor för att skapa kundnytta och nå era affärsmål.

separator separator

Hur gör man användningstester?

Genom analyser, intervjuer, observationer och andra kvalitativa researchmetoder, kartläggs kundens behov, beteende och drivkrafter. Det finns olika variationer av tester beroende på vad syftet är. 

  • Formativa tester under designutveckling för att forma den framtida designlösningen
  • Summativa tester för att se hur en befintlig tjänst fungerar, som avstamp inför nyutveckling
  • Strukturerade och planerade med noggrant rekryterat urval, en typ av summativa tester för att se om det vi tagit fram fungerar som tänkt
  • “Guerillatester” med snabb input av slumpmässiga personer ute på stan
  • Kontextuella intervjuer i researchfasen är också en sorts användningstester, då sitter man med en person som använder ett system för att lära oss hur det används, vad som fungerar och inte fungerar

Med ett iterativt förhållningssätt gör ni användningstester regelbundet. Många jobbar i agila projekt med tvärfunktionella team där arbetet planeras i sprintar och testas av med användare vartefter.

separator separator

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36