Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Att intervjua användare, del 1 av 2: Preppa för intervju!

Att förstå människors behov, känslor och drivkrafter är nyckeln till att skapa produkter och tjänster som är lätta att använda. Genom att använda djupintervjuer kan du få en bättre förståelse för hur dina användare upplever din tjänst. I denna tvådelade artikelserie kommer du att lära dig mer om djupintervjuer och hur du bäst kan genomföra dem för att lyckas.

Lästid: 4 min

Bild på några personer som intervjuar en annan person

Vad är kvalitativa intervjuer?

Kvalitativa intervjuer är en av de mest spännande delarna av designprocessen och en värdefull metod för att förstå användarnas behov. De ger dig chansen att prata direkt med de som faktiskt ska använda din tjänst eller produkt. Att vara väl förberedd är viktigt för att du ska lyckas.

Men hur gör man och vilka fallgropar finns? Här kommer några tips på hur du kan vässa dina kunskaper! 

1. Sätt ett tydligt mål

Säkerställ att du vet varför du gör intervjun. Vad är syftet och vad ska du ha resultatet till? Involvera intressenter i processen för att förankra och skapa intresse för din research.

2. Välj deltagare

Välj deltagare som är representativa för målgruppen för din produkt eller tjänst.

3. Gör en intervjuguide

En intervjuguide innehåller en struktur och en uppsättning med frågor som ska ställas under intervjun. Den är ditt stöd för att säkerställa att intervjun blir strukturerad och genomtänkt. Det kan också finnas instruktioner för hur du ska anteckna och dokumentera intervjun.

Se till att din guide innehåller: 

  • En introduktion till syftet med intervjun.
  • En början som fokuserar på din användares bakgrund, arbete och övergripande feedback.
  • En mitt med fokus på syftet och målet med intervjun.
  • Ett slut där du knyter ihop säcken och ger användaren möjlighet att fritt få reflektera.

4. Utgå från en mindmap

En mindmap är en tankekarta som strukturerar information på ett grafiskt sätt och som mycket mer liknar hur din hjärna faktiskt fungerar i motsats till en linjär text. Att utgå från en mindmap istället för ett mer traditionellt dokument med frågor gör att du är mer fri i din roll som intervjuare vilket leder till ett mer flexibelt samtal. Men detta är en smaksak!

Bild på designer Mattias Mårtensson som har ett digitalt möte

5. Håll intervjuguiden relativt kort 

Om det tar mer än 10 minuter att läsa igenom frågorna högt är det troligtvis för långt.

6. Ställ dumma frågor 

Gör inga antaganden. Du kan missa viktig information om du inte ställer de grundläggande frågorna. Grundläggande frågor är också ett bra sätt att börja en intervju eftersom de inte kräver så mycket tankeverksamhet. Det gör också att den du intervjuar slappnar av och känner sig bekväm.

7. Skriv tydliga frågor

Använd ett språk som användaren förstår. Se till att inte använda termer eller uttryck som den du intervjuar kanske inte känner till. 

8. Ställ öppna frågor

Öppna frågor ger längre och mer utförliga svar vilket ger djupare insikter. Slutna frågor begränsar svaren, undvik därför ja och nej frågor. Öppna frågor börjar börjar till exempel med vem, vad, när, var, varför och hur. 

9. Undvik långa frågor

Frågorna behöver vara relativt korta och lätta att förstå. Långa frågor med för mycket detaljer är svåra att ta till sig.

10. Undvik ledande frågor

En ledande fråga är en fråga som inbjuder till ett visst svar. Du vill inte påverka den du intervjuar åt det ena eller andra hållet. Tänk därför på att ställa frågor på ett neutralt sätt. Exempel:

Ledande fråga: Varför var det svårt för dig att navigera på webbplatsen?

Ej ledande fråga: Vad upplevde du som lätt eller svårt med att komma till det innehåll du önskade på webbplatsen?

11. Ställ inte frågor om framtiden 

Folk har ofta en övertro på sitt framtida jag och kommer att svara därefter. Människor är inte särskilt bra på att förutsäga vad de kommer eller inte kommer att göra i framtiden – eller i en hypotetisk situation. Om du ber dem att göra detta kan de svara på din fråga, men deras kommentarer kanske inte exakt återspeglar vad de faktiskt skulle göra. Om du trots allt väljer att ställa framtidsfrågor var medveten om detta!

12. Samla frågorna utifrån olika teman

För att lätt kunna följa den du intervjuar är det en god idé att strukturera din intervjuguide utifrån olika teman som är relevanta för din intervju. Om din intervju handlar om kollektivtrafik skulle exempel på teman kunna vara “Bakgrund”, “Biljett”, eller “På bussen”.

13. Testa din intervjuguide 

Testa dina frågor på en kollega för att säkerställa att du får de svar du önskar och att det är en naturlig ordning på frågorna. Man lär sig mer än man kanske kan tro på att göra detta!

Hur kan Antrop hjälpa till? 

Våra designers har lång erfarenhet av att intervjua användare. Hör av dig till oss om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa din organisation att skapa en bättre användarupplevelser med hjälp av djupintervjuer. 

Hör av dig till mig om du vill höra mer om användarintervjuer.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator