Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Systeminnovation

Allt fler av dagens utmaningar är komplexa och svåra för en enskild aktör att förändra på egen hand. Med systeminnovation kan vi hjälpa er att gå från svårbegripligt trassel med många behovsägare till samsyn. Metoden gör det möjligt att sätta en gemensam mission, peka ut var insatser ska sättas in, ta fram koncept på lösningar och inte minst – gå från tanke till handling!

Varför systeminnovation?

För att alltfler av dagens utmaningar är komplexa och kräver nya angreppssätt. Hit hör till exempel utmaningar kring klimat och livsmedelsproduktion. De processer vi har för att förändra utifrån en enskild aktör eller ett enskilt perspektiv räcker inte till när vi ska förändra ett helt system. Vi behöver titta på många olika aktörer och skilda aspekter som teknik, lagar och regler, infrastruktur, kultur och värderingar.

Systeminnovation är en central del i det som kallas för missionsdriven innovation som samlar många olika aktörer att driva förändring mot en gemensam mission.

Hur gör vi?

Systeminnovation är framförallt en kombination av systemtänkande och designtänkande. Vi kombinerar vår stora erfarenhet och expertis inom design thinking med metodik för att kartlägga, analysera och designa system. Vi har använt denna metodik inom flera olika branscher och för olika uppdragsgivare. I vissa fall också tagit arbetet vidare med konkreta koncept och piloter. Läs mer om hur vi arbetat med skolmaten, stödsystemet för barn och unga som utsatts för sexuellt våld och innovativa lösningar i matsektorn.

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36