Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Fabrik i Bangladesh

Grön och rättvis omställning av textilsektorn i Bangladesh

Modeindustrin beräknas stå för 10 % av de globala koldioxidutsläppen och Bangladesh är världens näst största klädexportör. De behöver ställa om till grön produktion för att minska miljöbelastningen och för att inte tappa arbetstillfällen för de miljontals kvinnor som jobbar i textil- och klädindustrin i landet. När hållbarhetskraven från modebolagen ökar behöver man kunna möta dem för att kunna fortsätta producera.

Genom vårt uppdrag för Sida stöttade Antrop ambassaden i Dhaka i hur den den gröna omställningen kan accelereras.

Kund: Sida och den svenska ambassaden i Dhaka

Uppdrag: Accelerera en grön och rättvis omställning

Vi arbetade med: Innovationsledning, Tjänstedesign, Systeminnovation

“Vi ställde helt andra frågor i diskussionerna med våra partner efter labbet hade introducerat ADKAR”

Ingela Juthberg, Sida.

Samskapande med svenska modeföretag

Genom att intervjua och samskapa med flera stora svenska modeföretag som har produktion i Bangladesh fick vi insikter och idéer från fler perspektiv. Ett exempel är den del av förändringsresan som handlar om att skapa engagemang och motivation för att gå in i förändringen. Modeföretagen efterfrågade riktlinjer och goda exempel på tillämpningar av gröna teknologier som skulle kunna hjälpa dem att ställa krav och vägleda sina leverantörer. Det behovet fanns också hos fabriksägarna.

 

 

Tre bilder som visar Maria Klint i en fabrik i Bangladesh

“Ni fick oss både att lyfta blicken och samtidigt
zooma in på vissa detaljer som vi annars inte sett närmare på.”

Ingela Juthberg, Sida.

Hör av dig om du vill veta mer!

Sara Nero

073-0662036