Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Antrops experter om trender och vad vi gärna kan lämna bakom oss 2021

Antrops experter spanar framåt inom hållbarhet, kundinsiktsarbete, innovation och design. Och benämner företeelser som vi gärna kan lämna bakom oss.

Lästid: 11 min

 


Foto på Jenny Dannstedt, Head of Service Design på Antrop

Jenny Dannstedt hjälper Antrops kunder att innovera sina erbjudanden. Hon är passionerad, orädd och drivs av att utveckla innovationskulturen på Antrop genom tillit och öppenhet.

Jenny Dannstedt, Head of Service Design

Vad gjorde störst intryck på dig under 2020?

Jag slås av att 2020 blev ett superår när det kommer till det vi levererat tillsammans med våra kunder trots en pandemi, instabilitet och avstånd mellan varandra. Motgångarna har gjort att både vi på Antrop och våra kunder har fått en kämparanda. Vi har gett oss tusan på att vi ska göra bra tjänster trots allt. Extra stolt blir jag över att vi tillsammans med Stim vann ett Design S för Stim Music Room. Tänk att den typen av samarbete har gått att få till ett år som 2020.

“Fler företag har insett att tjänstedesign är ett långsiktigt arbetssätt för att utveckla och innovera affären och organisationen.”

Jenny Dannstedt, Head of Service Design

Vilka trender ser du 2021?

Att ännu fler företag insett att tjänstedesign är ett långsiktigt arbetssätt för att utveckla och innovera affären och organisationen. Det gör att fler organisationer tar innovationsprocessen på större allvar och faktiskt vågar utforska nya möjligheter. Det har varit en enorm efterfrågan på våra utbildningar inom Antrop Academy för att höja innovationsförmågan hos våra kunder för att få det att hända.

Jag ser också att vi som designers tar ett allt större etiskt ansvar. De tjänster vi är med och  designar påverkar vår omvärld och vi behöver våga ställa obekväma frågor om konsumtion, utsläpp och hållbarhet. Fler och fler av våra kunder efterfrågar ett etiskt förhållningssätt, därför känns det bra att vi på Antrop mäter vår framgång i hur vi levererar mot de globala målen

Vad ser du fram emot?

Jag tror att vi kommer att se lösningar där det fysiska kombineras med det digitala. Förra året gjorde vi till exempel både en app och en fysisk utställning för Gapminder, talmanus för Riksbyggens kundtjänst som stöttades av en digital tjänst och en kreativ hub för låtskrivare i Stimhuset

Vad kan vi gärna lämna bakom oss?

Att inte kunna välja när vi ska ses fysiskt. Det påverkar djupet i våra relationer att inte kunna mötas hur vi vill.Foto på Erik Markensten, Head of Digital Design på Antrop

Erik Markensten arbetar som UX-designer och med att utveckla Antrops erbjudanden och processer. Erik drivs av att skapa smutta tjänster och lösningar som är bra för planeten, organisationen och användaren. Han trivs bäst när han får göra det tillsammans med andra.

Erik Markensten, Head of Digital Design

Vad gjorde störst intryck på dig under 2020?

Det som slog mig var hur snabbt vi ställde om till att jobba remote. Hur vi hittade nya format, verktyg och processer för att tuffa på som vanligt eller bättre, trots att allt var helt annorlunda. Och hur jag lärde mig uppskatta det vardagliga, nära, som jag tidigare tog för givet.

“I verktygslådan händer det mycket och vi kommer få ännu smartare redskap som själva föreslår lösningar och gör en del av jobbet åt oss.”

Erik Markensten, Head of Digital Design

Vilka trender ser du 2021?

Vi kommer bli ännu vassare och få bättre stöd för att arbeta effektivt på distans. I verktygslådan händer det mycket och vi kommer få smartare redskap som själva föreslår lösningar och gör en del av jobbet åt oss. Jag tror att diskussionen kring designerns etiska ansvar för den värld vi skapar kommer identifieras, delvis tack vare pandemin. 

Vad ser du fram emot?

Mest av allt ser jag fram emot att få umgås, kramas, dansa och vara nära. Men även professionellt ser jag fram emot att förbättra och utveckla format för distansarbete för att ta hänsyn till fler av våra förmågor, behov och känslor som lätt går förlorade när vi tappar den rumsliga kontakten. 

Vad kan vi gärna lämna bakom oss?

Videomöten utan video. Bara sluta med det.Foto på Sarah Isaksson, Head of Sustainability Design på Antrop

Sarah Isaksson jobbar brett som tjänstedesigner och hållbarhetsstrateg på Antrop. Hon är drivande i, och utvecklar även, Antrops interna så väl som externa hållbarhetsarbete.

Sarah Isaksson, Head of Sustainability Design

Vad gjorde störst intryck på dig under 2020?

Jag kom in i Antropfamiljen under året och blev rejält omfamnad, om än på distans. Antrops snällhetskultur och feedbackprocesser gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Det händer så mycket med det kreativa när en kan släppa garden och veta att en är väl uppbackad.  

“Vår egen superhjälte Greta Thunberg har ju gjort mycket för att ändra hur vi pratar om klimatförändringarna. Det är inspirerande.”

Sarah Isaksson, Head of Sustainability Design

Vilka trender ser du inom ditt område 2021?

Efter förra året kommer vi att få se ännu större digitala satsningar. Nya användargrupper kliver in på den digitala arenan, exempelvis pensionärerna som nu börjar handla och göra sina ärenden online.

Trenden med cirkulär ekonomi kommer hålla i sig och vi kommer få se fler exempel på företag som lyckas gå från teori till praktik och också skala upp pilotprojekt. Den frågan jobbar vi hårt med på Antrop genom hållbarhetsnätverket LOOP.

En annan spännande sak som jag kommer följa är hur retoriken kring klimatfrågorna förändras. Vår egen superhjälte Greta Thunberg har ju gjort mycket för att ändra hur vi pratar om klimatförändringarna. Det är inspirerande. Och det känns som att det faktiskt börjar påverka, inte bara hur vi pratar, utan också agerar! 

Vad ser du fram emot under året?

Att jobba mot de ambitiösa hållbarhetsmål vi satt upp på Antrop. De kommande åren får stor betydelse för hur samhället kommer klara att sänka koldioxidutsläppen och ta bättre hand om vår planet. Och så klart en lång sommar med många och trånga långbord på fester som jag tror är möjliga då. 

Vad kan vi gärna lämna bakom oss?

Jag är orolig för att utanförskap och klyftor har vuxit under pandemin. Det är alltid de redan mest utsatta som drabbas hårdast i kris. Det hoppas jag att vi skulle kunna lämna bakom oss, även om det nog tyvärr inte är så enkelt utan kräver en kraftsamling från hela samhället.
Foto på Erik Hammarström, Head of Business Design och tjänstedesigner på Antrop

Erik Hammarström är Antrops Head of Business Design som även inkluderar systeminnovation. Han drivs starkt av att använda Design Thinking för att utveckla nya hållbara affärsmodeller och för att få till de systemförändringar som är nödvändiga för att vi ska nå Agenda 2030.

Erik Hammarström, Head of Business Design

Vad gjorde störst intryck på dig under 2020?

Jag har så otroligt många starka intryck från året som gått, inte minst från de spännande projekt jag har fått arbeta med som t ex:

Att på systemnivå innovera ett mer hållbart skolmåltidssystem tillsammans med bland andra Livsmedelsverket och Vinnova. 

Att bygga upp ett innovationslabb på Sida och tillsammans med deras partners arbeta i internationella klimatprojekt.

Att inom det nordiska samarbetsinitiativet LOOP Ventures tillsammans med små och stora företag utforska hur de kan ställa om från linjära till cirkulära affärsmodeller. 

Jag är också imponerad över hur snabbt vi och våra kunder har kunnat ställa om till att jobba på distans.

“Vi ser ett stort intresse att använda Design Thinking för att utveckla nya tjänster och affärsmodeller utifrån kund- och planetbehov och för att snabbt och kostnadseffektivt bygga prototyper som vi kan testa i en verklig kontext.”

Erik Hammarström, Head of Business Design 

Vilka trender ser du 2021?

Det som är supertydligt för mig är att affärsutveckling och hållbarhetsarbete måste gå hand i hand för att skapa framtidens affärsmodeller. Det finns en stor frustration kring att det, trots fina hållbarhetsstrategier, är det mycket snack och lite verkstad. Vi ser ett stort intresse att använda Design Thinking för att utveckla nya tjänster och affärsmodeller utifrån kund- och planetbehov och för att snabbt och kostnadseffektivt bygga prototyper som vi kan testa i en verklig kontext. 

Den cirkulära trenden blir såklart ännu starkare under kommande året, vi måste vara smarta i hur vi designar produkter och tjänster så att vi inte helt gör slut på vår planets ändliga resurser.

Vad ser du fram emot?

Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta jobba och få nya insikter i alla de tre projekt jag nämnde ovan. Jag ser också fram emot att utmanas av folk med andra kompetenser än mina egna. För att lyckas med business design måste många perspektiv finnas med och att skapa tillsammans med lika- och oliksinnande är en central och rolig del. 

Vad kan vi gärna lämna bakom oss?

Att vara allt för protektionistisk kring sitt eget område och sin egen kunskap.Foto på Jenny Pettersson Lindberg, Head of Customer Driven Change Management  på Antrop

Jenny Pettersson Lindberg arbetar med att hjälpa företag och organisationer att ställa om till ett kunddrivet arbetssätt – att jobba med sin organisation, processer, metoder och kultur för att kunna leverera den upplevelse kunderna vill ha. Hon drivs av att få människor att göra stordåd tillsammans.

Jenny Pettersson Lindberg, Head of Customer-driven Change Management

Vad gjorde störst intryck på dig under 2020?

Att alla kämpade så hårt för att ställa om istället för att ställa in! Att alla blivit digitala mötesproffs som snabbt och vant navigerar mellan Teams, Miro, Zoom, Mentometer och mixed.io. För mig som är fokuserad på att leda förändring i organisationer var det magiskt att se hur förvirring ganska snabbt byttes ut till handlingskraft. Och egentligen är jag inte förvånad. När alla ser behovet av förändringen och själva upplever vinsten (vi var många som fick ett enklare livspussel) – då går förändring fort! Något att ta med sig när man jobbar med förändring i en organisation och tycker att det går trögt – förankra varför förändringen behövs och WIIFM (What’s In It For Me).

“Något att ta med sig när man jobbar med förändring i en organisation och tycker att det går trögt – förankra varför förändringen behövs och WIIFM (What’s In It For Me).”

Jenny Pettersson Lindberg, Head of Customer-driven Change Management

Vilka trender ser du 2021?

Myndigheter och offentlig sektor satsar allt mer på att jobba behovsdrivet med kund och medborgare i fokus. För att människor faktiskt förväntar sig det idag. Men den förändringen kommer att behöva gå mycket snabbare och genomsyra allt från strategi, till kultur och processer. Det räcker inte att säga de rätta orden. 

Och i en allt mer föränderlig omvärld är det en livsnödvändig survival skill att kunna ställa om – och det kommer att behöva gå snabbt. Covid-19 var ett genrep där en del blev tagna på sängen och andra fick bra kvitton på organisationens förmåga att agera utifrån nya förutsättningar.

Allt fler fattar också storheten i att bygga en innovationskultur som bygger på tillit och där man uppmuntrar nytänkande och vågar vara mänsklig och sårbar. Istället för att sitta fast i oändliga förankringsrundor drivna av rädsla att göra fel får man medarbetare som vill och vågar ta initiativ tillsammans. 

Vad ser du fram emot?

Att få kavla upp ärmarna och hugga i med att hjälpa organisationer att ställa om till ett kunddrivet arbetssätt på riktigt. Det området är som en perfect storm (på ett bra sätt) där alla perspektiv som jag älskar möts – att utifrån gedigna användarinsikter, och välsvarvade tjänster hjälpa organisationer att faktiskt leverera (samtidigt som man får alla medarbetare med på tåget). På papperet låter det hyfsat omkomplicerat, men det kan vara så svårt. Och det är ju precis därför jag gillar det!

Vad kan vi gärna lämna bakom oss?

Trögrörliga, rigida organisationer som sitter fast i inifrån-ut-tänk och gamla strukturer. Som inte vågar satsa på kunddriven innovation och inte ger sina medarbetare mandat och förutsättningar att lyckas med att bli kunddrivna. Dags att skrota det mindsetet!Martin Düring, Head of Insights

Martin Düring hjälper våra uppdragsgivare att få bättre, djupare och mer agerbara insikter om kunder och konsumenter, skapar förbättrade arbetsprocesser, samt tar fram skräddarsydda planer och strategier för att prioritera insiktsarbetet. Han drivs av att hitta den oöverträffade affärs- och kundnyttan som uppstår genom att integrera kvantitativa och kvalitativa insikter med hjälp av Mixed Methods.

Martin Düring, Head of Insights

Vad gjorde störst intryck på dig under 2020?

Förra året var ju i många avseenden ett skitår. Men ska man titta på det positiva är jag överraskad över vår stora och starka förmåga att tänka om och ställa om även på många områden där man tidigare sagt att det var omöjligt. Det ger hopp och visar på att vi faktiskt kan åstadkomma stora saker tillsammans!

I ett mikroperspektiv så går det mesta insiktsarbetet utmärkt att utföra även i rådande läge, på vissa typer av undersökningar märker man till och med en ökad svarsfrekvens då folk oftare är hemma. Det var också kul att så många ville delta i våra föreläsningar, som genom att de blev digitala och webbinarier blev tillgängliga för så många fler än tidigare. 

Det är dags för alla företag som vill bli vinnare framåt att se över de insikter man har. Det är inte alls säkert att det vi visste om kunderna innan pandemin är giltigt framöver.”

Martin Düring, Head of Insights

Vilka trender ser du 2021?

Området Mixed Methods börjar etableras allt mer då fler företag går över till att kräva att insikter behöver beläggas både kvalitativt och kvantitativt för att ageras på. Det tycker jag är sunt då felbeslut kan bli väldigt kostsamma för företagen. Samtidigt behöver man tänka på att insikterna ska ha rätt kvalitet för det beslut som ska fattas. Alla beslut behöver inte ha 1 000 respondenter.

Många förfrågningar handlar om att undersöka hur kunders behov förändrats under pandemin och hur de kommer att se ut framåt. Det är dags för alla företag som vill bli vinnare framåt att se över de insikter man har. Det är inte alls säkert att det vi visste om kunderna innan pandemin är giltigt framöver. Det innebär samtidigt att det finns många möjligheter för företag att hitta nya positioner – och nya kunder. 

Vad ser du fram emot?

Att fortsätta integrera robusta insikter framtagna genom Mixed Methods med kreativa lösningar och engagerad målgruppsanpassad kommunikation. Då kan våra kunderna driva förbättringar till ökad nytta både för slutkunder, affären och hållbarhet. 

På ett lite närmare plan hoppas jag att digitala mötes-, insikts- och samskapandeverktyg fortsätter att utvecklas så att de bättre stödjer de behov vi har. De lösningar som finns idag är ju exempel på när man försöker lösa symtomen, men inte förstår problemen. Mitt paradexempel är att jag vill kunna se presentationsbild, presentationsanteckningar och mötesdeltagare samtidigt. 

Vad kan vi gärna lämna bakom oss?

Alla fullständigt befängda (och farliga) jämförelser och slutsatser som vi dagligen möts av i olika media när det gäller statistik om allt från pandemin till världens utveckling. Ex: En siffra är inte mer sann för att den publiceras i en snygg graf, bara för att flera siffror påstås mäta samma sak behöver de inte vara jämförbara och utan kontext är det väldigt vanskligt att kunna dra några slutsatser alls.

Vill du ha mer trendspaning?

2020 var året då världen stannade upp, då vi stannade hemma. Pandemin hände oss alla!

Vi har kartlagt 3 riktningar framåt som vi tror kommer påverka både samhället i stort, näringsliv och vår egen bransch. Trender, eller kanske snöbollar som börjat rulla, och som kan vägleda när vi formar agerande och planer framåt. Det handlar om den digitala resan, hållbarhetens verkliga intåg och de sociala mediernas roll.

Läs hela spaningen här

separator separator