Cirkulär design för nya hållbara affärsmodeller

Cirkulär design är ett verktyg för att ställa om till mer hållbara och långsiktigt lönsamma affärsmodeller. Genom att förstå era kunders behov, testa idéer och ta fram pilotprojekt blir er cirkulära omställning till verklighet. Antrop är nordisk partner i LOOP Ventures och kan erbjuda en unik möjlighet till värdefulla samarbeten och bred kompetens.

Ta vara på era resurser och skapa affärsvärde

Idag inser allt fler fördelarna och nödvändigheten av att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi. De ekonomiska vinsterna är stora – bara i Sverige förlorar vi hisnande 42 miljarder kronor* varje år på grund av att material inte återvinns i tillräckligt utsträckning.

När vi bibehåller materialens värde och funktion i ett cirkulärt system bidrar vi inte bara till en mer hållbar värld – vi tar även vara på de outnyttjade resurser som företag sitter på. Cirkulär ekonomi handlar bl a om att omvandla ineffektiviteten i en linjär värdekedja till affärsvärde.

Cirkulär design hjälper er att:

  • utforska cirkulära affärsmodeller och gå från idé till handling
  • designa en cirkulär tjänst utifrån planet- och kundbehov
  • genomföra pilotprojekt och skala upp cirkulära lösningar
  • kartlägga ditt cirkulära ekosystem och hitta nya samarbetspartners
  • lyfta dina satsningar inom cirkulär ekonomi från en svensk till en nordisk nivå
  • identifiera och omvandla eventuella outnyttjade resurser till nya cirkulära möjligheter

Nordiskt samarbete för cirkulär omställning

Men hur går man då tillväga för att påbörja eller realisera sin cirkulära transformation? Antrop är svensk partner i LOOP Ventures, ett nätverk där företag gemensamt skapar cirkulära lösningar. Genom kunskapsdelning, designmetodik och innovationslabb – LOOP Labs – hjälper vi er upptäcka och testa nya idéer, och utforska samarbetsformer som öppnar dörren till framtidens affärer. 

Konkret kan cirkulär omställning innebära digitala plattformar för delning, återanvändning eller reparationer av produkter, och tjänster som på olika vis bidrar till ett förlängt liv och högre nyttjandegrad av produkter. 

Cirkulär design identifierar era möjligheter

Kanske har ni precis påbörjat omställningen till cirkulär ekonomi och vill ha inspiration eller en knuff ur startgroparna. Kanske är ni redan en bra bit på väg, men behöver hjälp för att konkretisera eller realisera idéer och koncept. Oavsett var ni befinner er i processen kan vi skräddarsy lösningar som leder er till nästa steg. 

1. Utforska möjligheter

Omvärldsbevakning och research för att utforska möjligheter och identifiera hinder för er cirkulära affärsutveckling. Vi utgår från hela kontexten – från era användare till företagets affär och roll i det större ekosystemet - när vi slutligen definierar mål för det fortsatta arbetet. 

2. Innovera i labb (LOOP Labs)

När flera aktörer tillsammans utforskar en gemensam frågeställning ger det inspiration och nyskapande idéer. I LOOP Labs leder Antrop en process där vi innoverar kring möjligheterna att skapa cirkulära tjänster. De idéer vi tror mest på tar vi fram koncept och prototyper för så att de blir möjliga att testa med tjänstens användare. Labben innebär ett effektivt sätt att kunna prova många olika lösningar och hitta möjliga samarbetspartners. 

3. Agera i pilotprojekt

Realisera visionerna genom pilotprojekt. Vi designar, utvecklar och testar ert cirkulära koncept utifrån kundernas behov och den potential vi identifierat i företagets ekosystem. Genom att mäta, följa upp och säkra resultatet ser vi till att affären är skalbar och att ni når uppsatta mål. Troligen innebär piloten av er cirkulära tjänst ett samarbete mellan flera olika aktörer, inom LOOP stöttar vi er att sätta upp rätt struktur runt samarbetet.. 

Kunskapsdelning som gör dig starkare

Cirkulär ekonomi är inget du kan åstadkomma på egen hand. Den nya cirkulära ekonomin byggs genom partnerskap mellan företag, tillväxtföretag och tankeledare inom cirkulär ekonomi. 

I LOOP Labs samlas människor med olika bakgrund för att identifiera och dela kunskap om cirkulära affärsidéer. Det skapar viktiga affärsband och ger en stor fördel och kraft i er omställningsresa.

*Siffror från rapporten Ett värdebeständigt materialsystem / Material Economics

Antrop är nordisk partner i LOOP Ventures

LOOP Ventures är ett nordiskt nätverk där företag gemensamt skapar cirkulära lösningar. Syftet är att tillvarata outnyttjade resurser och bidra till att sätta Norden på kartan som ledande i den cirkulära transformationen. I samarbetet ingår nordiska samarbetspartners med expertis inom affärsutveckling, tjänstedesign och cirkulär design. Loop Ventures finansieras av Nordiska innovationsrådet. 

Case inom cirkulär ekonomi

LOOP har bidragit till flera cirkulära affärsmodeller. Läs till exempel om finska barnklädesföretaget Reima som lanserat prenumeration av ytterkläder, och samarbetet mellan Kesko, Unilever, Paperinkeräys och Orthex som gör det möjligt att prenumerera på rengörings- och tvättmedel.