Innovationsledning

I en tid av stora förändringar och tuff konkurrens är kundinsikter och ett snabbrörligt arbetssätt viktigare än någonsin. Genom att förflytta er mot en innovativ kunddriven organisation får ni den kapacitet ni behöver för löpande och framgångsrik affärsutveckling, med metoder och processer som omvandlar era kundinsikter till värdeskapande tjänster och upplevelser.

Gapet mellan kundinsikt och kundupplevelse

Många företag och organisationer sitter idag på en stor mängd data och insikter om sina kunder – men har svårt att bryta ner det till en konkret handlingsplan och börja leverera värde till kund och affär. Gapet mellan insikterna och en bra kundupplevelse är stort: 93% av VD:ar anser att kundupplevelsen är kritisk för deras affärsnytta – men bara 8% av kunderna anser att företag levererar en optimal kundupplevelse*.

Bygg kapacitet för en innovativ organisation

Antrop har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer bygga kapacitet och överbrygga gapet mellan insikt och kundupplevelse. Utifrån beprövad metodik och vetenskaplig forskning kan vi hjälpa er genomdriva en rad kunddrivna insatser.

Arbeta för innovationsledning är relevant när ni vill:

 • Inspirera och skapa medvetenhet om varför det är viktigt att förflytta sig mot en mer kunddriven organisation och hur man gör det.
 • Utvärdera er kapacitet att möta kundbehov idag, och ta fram tjänstekarta / service blueprint.
 • Identifiera och prioritera insatser för att löpande kunna leverera en god kundupplevelse och stärka ert NKI.
 • Ta fram vision och handlingsplan för er förflyttning mot en kunddriven organisation.
 • Bygga upp intern kapacitet, arbetssätt och innovationskultur för att etablera kunddrivna processer.
 • Samla all er kunddata till en holistisk kundinsikt, och ta fram en konkret, agerbar kundinsiktsplan.
 • Coachning / bollplank av personer i er organisation som ansvarar för kundupplevelsen.

Design som förändringsmotor

Framgångsrika organisationer har en tydlig arbetsprocess med kundens upplevelse i fokus. Även vision och målbild utgår från kund. Vi lär er arbeta med design som motor för ert förändringsarbete. Ni lär er använda förankring, kundinsikter, djupa analyser, prototypande och andra metoder inom tjänstedesign på ett strukturerat och systematiserat sätt.

Sex nyckelfaktorer för att lyckas

I en utvecklad kunddriven organisation är det självklart för varje medarbetare varför en förändring är viktig och vilket värde den skapar för kund, för en själv och för organisationens framgång. För att nå dit arbetar vi tillsammans med er inom sex områden som vi vet är nyckelfaktorer för att lyckas.

Kom igång med ett pilotarbete

När man ska införa nya arbetssätt kan det vara smart att börja i liten skala. Exempelvis kan man sätta upp ett mindre projekt med ett tvärfunktionellt team och en kundfokuserad arbetsprocess. 

Det projektet får sedan statuera exempel inom organisationen i syfte att skala upp och sprida arbetssättet internt. Vi hjälper er med metoder, verktyg och coachning för både de första stegen, och sedan att successivt föra över insikter och arbetssätt i en större kontext.

Vinster för kund, medarbetare och affär

Vi vet att varje organisation har unika behov. Därför skräddarsyr vi våra gemensamma insatser utifrån de behov som finns just hos er. I slutändan vinner alla på att ni förflyttar er mot en innovativ kunddriven organisation. Ni får:

 • Träffsäker tjänsteutveckling – baserad på kvalitativa och kvantitativa insikter kring kund, testad och kundsäkrad.
 • Nöjda och lojala kunder – ökat långsiktigt kundvärde.
 • Effektivare verksamhet – större effekt till lägre kostnad.
 • Ökade marknadsandelar – tack vare ett mer attraktivt erbjudande.
 • Lönsam och hållbar affär – minskad risk, kostnad och en positiv utveckling.
 • Attraktivare arbetsplats – nöjdare medarbetare i en värdeskapande organisation

* Harvard Business Review, Closing the Customer Experience Gap - 2017

Vi berättar gärna mer!

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.