Insiktsarbete ledde till succéstudio

Stim har länge haft en god relation med unga låtskrivare, men vill ändå erbjuda något mer. Tillsammans med Antrop började därför en projektgrupp ta reda på mer om målgruppens behov. Sedan skedde allt med rekordfart. I juni 2019 öppnade dörrarna till den världsunika satsningen Stim Music Room – som varit fullbokad sedan dag ett.

Stim arbetar för en stark upphovsrätt och för att låtskrivare och kompositörer ska få betalt för sin musik. Organisationen samlar in och betalar ut ersättning till medlemmarna när deras musik  används. Idag har Stim över 90 000 anslutna medlemmar.   

De senaste åren har musikbranschen förändrats i grunden och för Stim gäller det att fortsätta vara relevanta när nya aktörer börjar konkurrera om låtskrivares uppmärksamhet. Detta gäller inte minst låtskrivare i början av sin karriär.

– Vi insåg att vi behövde lära känna dessa låtskrivare ännu bättre för att kunna bygga en närmare relation, berättar projektledaren Lina Heyman.

I projektet genomförde Stim och Antrop ett tiotal djupintervjuer med målgruppen. Stims medarbetare var med vid alla intervjuer.

Intervjuer som gav insikter om behov

Det nära samarbetet fortsatte i analysen där behov, beteenden, drivkrafter och hinder kartlades, intervju för intervju. Sakta började mönster träda fram som tecknade en bild av unga låtskrivares utmaningar. Mönster som mognade till generella insikter om målgruppen.

Analys av intervjuerna resulterade också i beteendeprofiler och kundresor för varje beteendeprofil. Med hjälp av kundresorna fick Stim en tydlig bild av målgruppens aktiviteter, utmaningar och positiva upplevelser under faserna uppstart, uppbyggnad och etablering. 

- För oss var tjänstedesign ett nytt sätt att arbeta. Projektet lade grunden till ett nytt mindset i organisationen och idag arbetar vi närmare våra medlemmar, säger Lina Heyman.

När vi anlitade Antrop första gången var vi nyfikna på tjänstedesign som metod. Flera projekt senare är vi övertygade om att det här är ett smart och snabbt sätt att arbeta. Vi är stolta över Stim Music Room och vårt samarbete.

Lina Heyman, projektägare, STIM

Från koncept till premiär för studion

Med insikter om målgruppen på plats var det möjligt att idégenerera utifrån verkliga behov. Nio idéer togs fram vid en gemensam workshop. Dessa idéer utvecklades vidare och slogs ihop till tre koncept. 

Konceptet “Creators Hub” gick ut på att skapa en arbetsyta i Stim-huset där låtskrivare kunde mötas, utvecklas och få rådgivning. Idén rimmade med Stims pågående strategiarbete och efter klartecken från ledningen var det full fart framåt. Ett helt våningsplan i Stimhuset tömdes på kontorsmöbler för att ge plats åt Stim Music Room, som konceptet nu hette.

I projektgruppen var spänningen stor. Skulle konceptet flyga? I juni 2019 slogs dörrarna upp till den nya mötesplatsen, där Stim-anslutna låtskrivare kan boka in sig gratis i två studior, ha möten eller samarbeta.

Utvärdering – fullbokat och bättre relation

Första utvärderingen visade att studiorna varit fullbokade från start.
En viktig del i framgången är att det alltid finns medarbetare från Stim på plats. Dels för att hjälpa till med tekniken men också för att bygga relationer.

– Vi hade satt upp höga mål men satsningen har faktiskt fungerat ännu bättre än vi väntat oss, säger Lina Heyman.

Att satsningen gett resultat syntes också när Stim och Antrop gjorde en ny omgång intervjuer i början av 2020. Analysen visade på en positiv förflyttning i relationen till Stim jämfört med 2018. Music Room nämndes som en av orsakerna.

Efter att vi genomfört vårt pilot-projekt var det tydligt vilket värde som tjänstedesign bidrar med och vi gick snabbt vidare till att använda metoden för andra områden i vår verksamhet.

Marcus Janzon, projektledare, STIM

Stim

Stim är en medlemsorganisation utan vinstintresse för 90 000 anslutna musikskapare och förlag. Stim arbetar för en stark upphovsrätt och för att låtskrivare och kompositörer ska få betalt för sin musik. Tillsammans med medlemmarna ger Stim förutsättningar för skapande och återväxt i Sveriges musikliv.
stim.se

Stim Music Room

Stim Music Room är till för musikskapare från alla tänkbara bakgrunder, erfarenheter och genrer och finns för att hjälpa besökarna att ta sig fram i musikbranschen. Alla anslutna kan boka de två musikstudiorna gratis.
Källa: Stim

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Backlund

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]