Vi hjälper dig få affärskritisk förståelse för dina kunders behov. Utifrån dessa insikter designar vi branschledande tjänster ner till minsta detalj som möter dina affärsmål.

TJÄNSTEDESIGN

Förstå din kunds faktiska behov och upplevelse

Designa dina tjänster utifrån kundernas behov. Det är ett effektivt sätt för företag att forma en tjänst som är attraktiv, effektiv och lönsam.

Affärskritiska insikter

Genom intervjuer och observationer kartlägger vi verkliga behov, beteenden och drivkrafter hos dina kunder. Insikter om din kund är ditt viktigaste fundament.

Kundresor

Kartläggning av en kunds totala upplevelse av en tjänst. Kundresor används för att förstå hur du kan förbättra eller bredda ditt erbjudande och få konkurrensfördelar.

Skapa nya tjänster

Med utgångspunkt i din kunds behov och dina affärsmål samskapar vi idéer för nya och förbättrade tjänster. Idéer konkretiseras som koncept och testas tidigt mot kund och verksamhet.

MER OM TJÄNSTEDESIGN >

Att det finns ett genuint intresse för det ämne som vi jobbar med, klimatutmaningarna, råder det ingen tvekan om. Antrops intresse för ämnet har för oss på Deedster varit en extra krydda, men det vittnar också på en företagskultur i synk med samtiden där kundresan, som ju är Antrops specialitet, är så viktig.

Anders Åkerlund, Co-founder Deedster

STRATEGI

Prioritera och fokusera dina satsningar. 

Det kan vara utmanande att få samsyn kring vilket håll man ska gå mot och varför i sin tjänsteutveckling. Nödvändiga prioriteringar behöver göras så att projekt styrs mot kundnytta och affärsmål på ett strukturerat och genomförbart sätt. Vi hjälper dig ta fram din strategi.

Målstyrning

Att tydligt sätta upp mål för din tjänst och veta hur du hela tiden styr utvecklingen av din tjänst mot dessa mål har vi hjälpt företag med i femton år. Vi kopplar ihop användarmål med affärsmål.

Digital strategi

Att ta sin kunds upplevelse i de digitala kanalerna på största allvar är ytterst viktigt för företag idag. Vi är experter på hur du innoverar din tjänst digitalt utifrån kundresan.

Kanalstrategi

Din kunds upplevelse av ditt varumärke sker över många olika kanaler. Vi arbetar fram strategier för hur kundens upplevelse ska vara i digitala såväl som fysiska kanaler. 

MER OM STRATEGI >


DIGITAL DESIGN

Designa varje detalj med precision

Kundens upplevelse av din tjänst uppstår i användandet. Vi hjälper företag gå från smarta strategier till designade lanserade tjänster. Vi designar webbsidor, interna system, appar och digitala gränssnitt för fysiska produkter.

UX-design

Med detaljkärlek kring informationsarkitektur, navigation, grafisk form och interaktioner skapar vi en intuitiv och lustfylld användarupplevelse.

Användningstester

Gå från att gissa till att veta. Genom att testa din tjänst mot riktiga användare kan vi identifiera svårigheter och designa för en optimal upplevelse.

Innehållsstrategi & copy

Det du kommunicerar i text kring din tjänst ska ge rätt känsla och leda till önskad handling. Vi hjälper dig sätta rätt budskap och skapa träffsäkert innehåll för din tjänst.

MER OM DIGITAL DESIGN >


KUNDNÄRA ORGANISATION

Gör din organisation mer kundfokuserad

För att leverera en framgångsrik tjänst över tid krävs att din organisation både förstår värdet av att arbeta kundnära och har de verktyg som krävs i praktiken. Vi hjälper företag få till ett mer kundnära arbetssätt som innoverar deras tjänster.

Införande av nytt arbetssätt

Vi ser på hur din organisation arbetar idag med kundinsikter, projektprioriteringar och innovation. Utifrån det tar vi fram en roadmap för hur din organisation ska bli kundcentrerad.

Individuell coachning

Skräddarsydd coachning av företagsledare och designansvarige kring hur man kan arbeta för att få till ett nytt mindset eller arbetssätt i organisationen.

Kompetensinventering

Är ni rätt rustade kompetensmässigt för att driva ett kunddrivet innovationsarbete? Vi hjälper till att se över ert behov och stöttar i rekrytering.

MER OM KUNDFOKUSERAD ORGANISATION >

ANTROP ACADEMY

Kurser i tjänstedesign och design för hållbarhet

Kundupplevelsen är avgörande för din organisations framgång och lönsamhet. Våra erfarna kursledare ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att både stärka ert hållbarhetsarbete och skapa tjänster som kunderna älskar.

TJÄNSTEDESIGN FULLBOKAD

Lär dig varför och hur du skapar värde för kunden med hjälp av tjänstedesign

USER RESEARCH

Metoder och verktyg för att förstå dina kunder på djupet och kunna skapa träffsäkra tjänster och produkter

ATT LEDA WORKSHOPS FÖR INNOVATION

Så leder du workshops som bäddar för innovation och når fram till resultat

ATT LEDA DESIGNARBETE

 Så leder du ett tvärfunktionellt team från insikt till lösning – och förankrar arbetssättet i din organisation

22 april 2020

DESIGNSYSTEM

Säkra både användarupplevelse och kvalitet med hjälp av ett designsystem

12 maj 2020

BETEENDEDESIGN

Lär dig metoder inom beteendevetenskap och psykologi för att design hållbara val och beteendemönster.


Föreläsningar

Intresserad av inspirerande föreläsning om affärsvärdet med att arbeta kundnära och hur man som bolag konkret kommer igång? Det är många gånger startskottet till ett nytt mindset och arbetssätt för en organisation. Vi föreläser på företagsdagar, konferenser och i styrelserum.

+46 (0) 70 750 48 35
 [email protected]

Vi lägger stor vikt vid att utvecklas inom affärsförståelse, agila projektmetoder och facilitering av metodförändring – för vi vet att det är avgörande faktorer för träffsäkra projekt.

Katarina Walter, VD, Antrop

VI BERÄTTAR GÄRNA MER

Kundansvarig

Erik Hammarström

+46 (0) 733 210 720
[email protected]