Tjänstedesign

Tjänstedesign är en sorts kunddriven affärsutveckling – ett sätt att skapa innovation och ta fram användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster. Genom att på riktigt förstå era målgrupper och deras drivkrafter kan vi hjälpa er att innovera nya tjänster, leverera fantastiska kundupplevelser som lyfter er affär.

Kundupplevelsen är din viktigaste konkurrensfördel

Idag inser de allra flesta att kundupplevelsen är avgörande för ett företags framgång. Relationer och lojalitet är viktigare än någonsin och då är kundupplevelsen din främsta konkurrensfördel.

Med kunddriven tjänstedesign kan du till exempel:

  • Attrahera nya kunder.
  • Öka lojaliteten hos era kunder.
  • Stärka ert varumärke.
  • Innovera nya erbjudanden.
  • Öka er lönsamhet och hitta nya intäktsmöjligheter.
  • Skapa fantastiska kundupplevelser över alla kontakter ni har med kunderna.

Vad är tjänstedesign?

Metodiken inom tjänstedesign går att använda på många olika sätt beroende på projektets art. En befintlig tjänst kanske ska förändras, en ny tjänst skapas eller leverantören av tjänsten omorganiseras. Grunden är dock alltid att förstå kundens beteende och behov för att skapa tjänster som efterfrågas av kunden. 

Värdefulla insikter som du kan agera på

Tjänstedesign kan delas in i tre faser: Utforska, Innovera och Realisera. 

I den första fasen, Utforska, identifierar vi tillsammans vilka behov som finns. Vi gör kvalitativ research, och kompletterar vid behov med kvantitativ research, för att kartlägga era målgrupper och deras kontakter med er och era tjänster. 

Först gör vi en intern kunskapsinventering för att få reda på vilka insikter som redan finns och vilken kunskap vi behöver fylla på med. Sedan genomför vi intervjuer och observationer med dina kunder. Våra erfarna experter analyserar och visualiserar alla kundinsikter så att de blir värdefull och agerbar input för dig. 

Kundens resa kopplas ihop med er leverans av tjänster i en tjänstekarta. Vi utgår från er affär och tar även hänsyn till relevanta omvärlds- och branschtrender. Tillsammans formulerar vi tydliga och mätbara effektmål för projektet.

Den här fasen ger dig relevanta insikter om dina kunders beteenden och drivkrafter, och blir ett långsiktigt stöd för att utforma tjänster som på riktigt matchar deras behov.

Innovation för att hitta de bästa lösningarna

I nästa fas, Innovera, identifierar vi vilka möjligheter som finns för att förbättra kundupplevelsen. Det handlar om en kreativ och iterativ process för att hitta lösningar för att möta de behov ni har. Vi innoverar på flera nivåer, från affärsmodell till konkreta touchpoints.

När du har kartlagt kundens totala upplevelse av din tjänst och ringat in hur den bättre kan möta kundens behov, är det dags att prioritera. Det bör ske utifrån parametrar som kundvärde, komplexitet och görbarhet, samt affärs- och effektmål. Det är i giftermålet mellan affärsnytta och kundnytta som riktigt bra tjänster blir till.

Ofta konceptualiseras och visualiseras några av de bästa idéerna med hjälp av av idékartor, storyboards och konceptbeskrivningar.

Från idé till lanserad lösning

I den tredje fasen, Realisera, är det dags att detaljera koncepten och idéerna för att säkra utformningen hela vägen fram till lansering. 

De bästa lösningarna designar vi i detalj så att de blir användbara och attraktiva. Vi hjälper dig dessutom se till att de blir implementerade på ett effektivt sätt. Många förknippar tjänstedesign med Utforska- och Innovera-fasen, men utan effektiv implementering spelar det ingen roll hur smarta tjänstekoncept du får fram. Antrop har 18 års erfarenhet av att leverera tjänstedesign hela vägen ut i lanserade lösningar.

Handlar det om digitala gränssnitt tar vi fram innehållsstrategi, interaktionsdesign och grafisk design. I andra projekt kan åtgärden bli att utforma hur organisationen ska jobba för att leverera sina tjänster på ett bättre sätt. Arbetet kan även mynna ut i att ni bygger en helt kunddriven organisation med nya arbetssätt för att jobba mer kundnära. 

Antrop stöttar er med coachning och processledning för att driva igenom de förändringar ni vill uppnå.

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.