Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Digitala projekt – hur mäter vi förbättringarna i en ny design?

Bra designlösningar är nyckeln till framgångsrika affärer. De kan öka kundnöjdheten och försäljningen, effektivisera processer och minska kostnader. Men hur mäter man dessa framgångar? Hur kan ditt företag känna sig tryggt i att satsningen på ett nytt digitalt projekt är värt investeringen?

Lästid: 5 min

Foto på UX-designer i arbete
Kvinna sitter framför en skärm och jobbar koncentrerat.

De flesta organisationer har idag tillgång till mängder av data, men många brottas med vilken data som ska prioriteras. Utan ett ramverk för vad som ska mätas är det i princip omöjligt att bevisa att ditt digitala projekt har varit givande och effektivt, varken före, under eller efter lansering. Tillförlitlig data gör det lättare att föra fram argument när det kommer till att sätta den årliga UX-budgeten. 

I den här artikeln går vi igenom en generell process som ni kan arbeta utifrån för att utvärdera framgången för ert digitala designprojekt.  

Innehållet i processen är ganska enkel: 

  • Formulera effektmål för projektet
  • Gör en nollmätning, alltså en nulägesanalys
  • Mät nyläget, efter att förändringarna har implementerats

Formulera effektmål för projektet 

Designlösningar har inget egenvärde i sig. Det första steget för att mäta framgång i ett designprojekt är därför att definiera vad ni vill uppnå med projektet. Målet här är att beskriva den tänkta framtiden. 

– Vad kommer vara annorlunda när förändringen har genomförts? 

– Hur mäter vi den framgången för den nya produkten/tjänsten? 

Genom att använda mätvärden som är baserade på verksamhetens mål minimeras risken att det blir ett glapp mellan verksamhetsmålen och de designlösningar som ni tar fram. Det är viktigt att målen som ni formulerar är mätbara och går att följa upp. 

Det är bra att i ett tidigt skede, i samband med att målen formuleras, fundera över:

  • Vad finns det för data idag? Är det något vi kan använda?
  • Vilka aktiviteter skulle krävas för att göra mätningarna?
  • Vilka personer från organisationen behöver vara involverade?
  • Hur ofta behöver vi mäta?
  • Ser vi några hinder för att kunna mäta?
  • Vad kan mätas kvalitativt respektive kvantitativt?

Behöver ni hjälp att komma igång med effektmål?

Det kan vara svårt formulera effektmål som även styr mot era affärsmål. På Antrop har vi hjälpt många kunder ta fram effektmål och mätpunkter som kan förankras med ledningen. Detta brukar göras med en effektmåls-workshop.

Vill du veta mer? Hör av dig till vår säljchef [email protected].

Gör en nollmätning

En förutsättning för att definiera ny designs framgång är att göra en nollmätning. Detta innebär att man tittar på historisk data av den nuvarande designen för att ha något att jämföra mot. På det sättet skapar ni en gemensam bild och kan sätta mer realistiska mål. 

Det är viktigt att återbesöka nollmätningen när ni börjat mäta den nya designen för att påminna er om hur det såg ut innan ni påbörjade era förändringar. 

Mät nyläget – där förändringarna implementerats

När ni har definierat vilka affärsmål som ska styra och vet var ni står idag är det dags att översätta dessa till KPI:er för upplevelsen. Det är vanligt och viktigt att mäta så kallade ”hårda” värden som antal besök, ökad försäljning eller minskade samtal till kundservice. 

Men även ”mjuka” värden såsom användarens upplevelse eller nöjdhet kan mätas via exempelvis en enkät eller med användningstester. 

Två kvinnliga kollegor sitter framför varsin dator och jobbar.
Händer som skriver på ett tangentbord. På skärmen presenteras mängder av samlad data.

5 vanliga KPI:er att mäta

Varje designprojekt är unikt och har olika punkter som behöver mätas. Därför är det viktigt att effektmålen är tydligt formulerade och att ni vet vilken funktionalitet som ni vi vill testa. Beroende på era mål finns olika relevanta mätpunkter, vi går igenom 5 generella KPI:er som många av våra kunder framgångsrikt använder.

1. Tid på uppgift – mäter effektiviteten 

I interna system, såsom ärendehanteringssystem, är ett vanligt mål att öka effektiviteten. En bra mätpunkt är då hur lång tid som krävs för att slutföra en uppgift. Detta nyckeltal, som mäts med analysverktyg som Google Analytics eller Hotjar, beskriver den tid (i minuter och sekunder) som en användare behöver för att slutföra en uppgift framgångsrikt. I grund och botten – ju kortare handläggningstid, desto bättre användarupplevelse högre effektivitet.

2. Konverteringsgrad, storlek på varukorg & bibehållande av kunder

För E – handelsföretag är målet att få kunder att spendera så mycket som möjligt samt att kunderna kommer tillbaka. Viktiga mätpunkter är då:  

Hur många som konverterar. Andelen personer som besöker din webbutik eller sida och som sedan gör ett köp.

Hur stor varukorgen är. Genom att mäta det genomsnittliga beställningsvärdet kan ni sätta riktmärken och ta reda på hur ni får folk att spendera mer vid varje köp.

Om kunder kommer tillbaka. Detta mäter din förmåga att behålla kunder när du väl har förvärvat dem.

Detta är data som går att mäta exempelvis via Google Analytics, orderhanteringssystem eller e-handelsplattformar. 

3. Lyckas med uppgiften 

Likt mätpunkten tid på uppgift används det här måttet ofta för att mäta effektivitet. Måttet används för att se om en användare lyckas med att  utföra vissa uppgifter, t.ex. att hitta information på ett intranät. 

Så länge som uppgiften har ett tydligt definierat mål eller slutpunkt, såsom att fylla i ett registreringsformulär, hitta till en sida, etc. kan vi mäta framgångsfrekvensen. Så innan du samlar in data är det viktigt att definiera vad som är framgång. Detta mäts oftast med användningstester eller analysverktyg. Läs mer om hur ni förbättrar era tjänster med användningstester här

4. Enkäter – för att mäta upplevelsen  

Ibland är det viktigt att uppnå mål kopplade till upplevelsen. För banker och samhällsbärande tjänster är t.ex. upplevd trygghet och säkerhet ofta ett viktigt mål. Användningstester kan ge en indikation på om designen lyckas med att uppnå emotionella mål, men för att mäta denna typ av mål brukar enkäter vara mer tillförlitliga. Precis som enkäter som är till för att mäta varumärkesattribut eller nöjd-kund-index kan mål kopplade till upplevelser kvantifieras och mätas.

5. Tid på sidan 

För många tjänster som strävar efter vår uppmärksamhet såsom streamingtjänster, sociala medier-plattformar eller tidningar är det vanligt att mäta hur mycket tid besökare spenderar på plattformen. Detta kan mätas genom analysverktyg såsom Google Analytics.  

Behöver ni hjälp med att komma igång att mäta?

Det är viktigt att komma igång och mäta ofta, men också att mäta rätt. Genom att arbeta med effektmål kommer ni att veta vad ni ska mäta och varför.

Att mäta rätt kräver tid och expertis, därför kan det vara bra att ta hjälp av en specialist. På Antrop hjälper vi många företag att formulera effektmål, göra nulägesanalys och mäta nyläget. Vi berättar gärna mer om arbetsmetoden eller hjälper er genomföra användningstester.

Läs mer om Digital Design

Prata med mig om du vill veta mer om effektmål.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator