Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Så semestrar framtidens turist

Hur kommer vi semestra i framtiden? Blir det interplanetär charter eller enbart virtuella upplevelser från vardagsrummet? Okej, det kanske är att överdriva lite väl mycket. Men så här då: Kommer vi att fortsätta flyga eller kommer hyperlooptåg revolutionera våra resor? Kommer det att vara fortsatt billigt att resa långt eller kommer vi att stanna i norden?

Svaret är att det är vi som bestämmer. Vi måste välja vilken framtid vi vill ha och arbeta mot den.

Lästid: 2 min

 

 

Framsyn – styr mot den framtid vi vill ha

Under 2024 leder vi på Antrop ett arbete i framsyn (foresight) där vi signalspanar för att hitta framtidens trender, skapar scenarier, bygger prototyper och utvecklar långsiktiga strategier för att rusta turist- och besöksnäringen för 2040 och framåt. Det här projektet genomför vi tillsammans med Tillväxtverket och Visit Sweden. I arbetet är ett stort antal regioner och företag kopplade till turism och resande i Sverige involverade, som SJ, Swedavia och SAS. 

Framtiden utforskas ur tre perspektiv: hållbarhetsutmaningar, ekonomisk utveckling och geopolitisk osäkerhet. Syftet är att förbereda branschen för olika scenarier och att kunna fatta bättre beslut mot den framtid vi vill ha. Vi lyfter även frågan om hur vi kan mobilisera branschen kring de stora framtidsfrågorna.

En utveckling skulle kunna vara:

  • Klimatfrågan är högt upp på agendan och det kommer bli ökat tryck kring regleringar på företag och individer
  • Överturism förebyggs genom olika styrmedel
  • Ändrade turistströmmar –  både i form av vilka som resor, men också var vi reser
  • En trend mot långsammare resor och att dela, hyra, låna snarare än äga
  • Ökad efterfrågan på unika och personliga reseupplevelser
  • Minskning av flygande genom satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

 

Varför ska du jobba med framsyn?

I en värld av ständig förändring behöver vi alla stärka vår förmåga att möta framtidens utmaningar. Att arbeta med framsyn innebär att du aktivt utforskar och förbereder dig för framtiden på ett medvetet, metodiskt och fantasifullt sätt. Framsyn handlar om att identifiera stora trender, svaga signaler och potentiella scenarier som kan påverka din verksamhet. Genom att förstå dessa faktorer kan du skapa strategier och handlingsplaner som hanterar dagens utmaningar och framtidens möjligheter. 

Framsyn stimulerar ett  kreativt tänkande och öppnar upp för nya idéer och lösningar som kan göra din verksamhet mer konkurrenskraftig och hjälper din organisation vara proaktiv snarare än reaktiv. Det skapar en möjlighet att anpassa sig snabbt och effektivt till förändringar i omvärlden. 

Framsyn bryter ner silos inom organisationer och branscher genom att samordna och samla kunskap, insikter och analyser från olika aktörer. Genom att integrera framsyn i din verksamhet kan du forma framtiden, vilket skapar en hållbar och framgångsrik organisation.  Tillsammans skapar vi framtiden!

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator