Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Förbättra era digitala tjänster genom användningstester

Gå från att gissa till att veta genom att plocka in användarna tidigt i processen. Med användningstester kan ni utveckla tjänster som möter målgruppens verkliga behov – en nyckelfaktor för att skapa kundnytta och nå era affärsmål.

Lästid: 4 min

Bild på kvinna som genomför användningstester digitalt
Kvinna med blå skjorta sitter vid ett skrivbord och jobbar på en dator.

Nyttan av produkter och tjänster uppstår i användandet. Genom att sätta er digitala tjänst i händerna på riktiga användare blir det tydligt vad som fungerar och inte. Är användningstester nytt för er? Inga problem, här djupdyker vi i en av Antrops favoritmetoder.

Vad är användningstester?

Ett användningstest går ut på att låta riktiga användare genomföra verkliga uppgifter i den tjänst eller produkt som ska testas. Det kan gå till på olika sätt men det vanligaste är att en testperson får instruktioner att utföra en uppgift, till exempel ta sig igenom ett köpflöde. Under testet får användaren berätta hur hen resonerar, medan en testledaren ställer frågor. En observatör antecknar allt testpersonen gör och säger – beteende, spontana reaktioner, frågor och svar.

Efter testet så analyserar och diskuterar man resultatet, och beslutar sedan vilka justeringar som behöver göras för att försöka åtgärda de problem som upptäckts. Ofta får man även syn på nya aspekter i tjänsten som behöver utforskas mer.

Varför ska ni investera i användningstester?

Genom att se hur er tjänst eller produkt används förstår ni tidigt vad som fungerar och inte. Ofta ger användningstesterna uppslag till nya lösningar – när det blir tydligt vad som inte fungerar är det enkelt att hitta nya designlösningar. Det är särskilt viktigt att göra tester när ni utvecklar webbplatser, appar och andra digitala tjänster. Då minskar ni risken att behöva lägga tid och pengar på att utveckla funktioner och innehåll som inte möter användarnas behov.  

Att utföra användningstester tidigt i processen gör att ni

  • får en mer effektiv arbetsprocess
  • får möjlighet att testa flera olika lösningar
  • hittar problem innan dyrbar tid och pengar läggs på utveckling som användarna inte förstår eller vill ha
  • får en mycket bättre färdig lösning
  • sannolikt får en högre användning och därmed ett bättre resultat på er investering  

Hur går man tillväga?   

Användningstester kan se ut på olika sätt, men testarbetet börjar alltid med att definiera målgrupper och vilka urvalskriterier som finns för respektive grupp. Kriterierna ligger sedan till grund för rekryteringen av testdeltagare. Utifrån vad ni ska undersöka och vilka frågeställningar ni har skapar ni sedan ett testmanus.

Rekryteringen kan gå till på olika sätt och kräver olika resurser. Har ni en väldigt bred målgrupp kan det räcka med att söka i det egna nätverket. Mer specifika målgrupper kräver ett större arbete och då är det smidigt att använda en rekryteringsfirma. Tänk på att rekrytera baserat på behov och beteende – inte på demografisk representation. Den ideala testpersonen är alltid en existerande eller potentiell användare.

Själva testerna genomförs i regel individuellt, fysiskt eller digitalt, och inleds med en intervju. På testet deltar oftast en testperson, en testledare och 1-3 observatörer. 

Studier visar att 85 procent av användbarhetsproblem upptäcks redan efter fem tester. Betyder det att ni aldrig ska göra fler än så? Nja, om ni har målgrupper som skiljer sig åt är det bäst att testa tre-fyra användare per grupp. Bäst ROI får ni oavsett genom att göra färre antal tester i flera omgångar. 

Några olika typer av användningstester:

  • Formativa tester under designutveckling för att forma den framtida designlösningen.
  • Summativa tester för att se hur en befintlig tjänst fungerar, som avstamp inför nyutveckling.
  • Strukturerade och planerade tester med noggrant rekryterat urval, för att se om det som tagits fram fungerar som tänkt.
  • “Guerillatester” med snabb input av slumpmässiga personer ute på stan.

Insiktsarbete banar vägen framåt 

Testerna leder till konkreta förbättringsförslag som hjälper er prioritera rätt i utvecklingen av tjänsten framåt. Insiktsarbetet kan till exempel mynna ut i åtgärdsförslag. Med en tydlig bild över användarnas helhetsupplevelse kan ni sedan göra nödvändiga prioriteringar så att projektet styrs mot kundnytta och affärsmål på ett strukturerat sätt. 

Vill ni börja utforska användningstester?

Användningstester kräver både tid och expertis, därför kan det vara bra att ta hjälp av en specialist. På Antrop har vi branschledande erfarenhet av att genomföra användningstester av såväl koncept som digitala lösningar. Vi berättar gärna mer om arbetsmetoden eller hjälper er genomföra användningstester.

Prata med mig om du vill veta mer om hur ni kan utforska användningstester.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator