Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Digital tillgänglighet gör det möjliga möjligt – för alla

Digital tillgänglighet säkerställer att alla människor, inklusive de med funktionsnedsättningar, kan få tillgång till och använda digitala resurser. Det främjar en mer inkluderande och rättvis värld, vilket är en värdering som allt fler företag vill stödja. Digital tillgänglighet = Inkludering och mångfald.

Nedan hittar ni 5 viktiga anledningar till varför digital tillgänglighet är rätt väg att gå för alla verksamheter.

Lästid: 2 min

 

 

1. Ökad räckvidd

Genom att göra digitala produkter och tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning kan företag nå en bredare publik. Det uppskattas att omkring 15 % av världens befolkning lever med någon form av funktionsvariation, vilket representerar en betydande marknad.

2. Förbättrad användarupplevelse är en konkurrensfördel

Tillgänglighetsfunktioner, såsom tydlig navigation, textalternativ för bilder och bra färgkontraster, förbättrar användarupplevelsen för alla användare, inte bara de med funktionshinder. Företag som satsar på tillgänglighet kan differentiera sig från konkurrenterna genom att erbjuda en bättre användarupplevelse för alla användare och därmed vinna lojalitet och förtroende från en bredare kundbas.

3. Tillgänglighet blir snart lag

Många länder har lagar och förordningar som kräver att digitala produkter och tjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Regeringen har fattat beslut om en ny lag som träder i kraft den 28 juni 2025 för att göra fler produkter och tjänster tillgängliga för fler i samhället.

4. Bättre synlighet på Google

Tillgängliga webbplatser är ofta bättre optimerade för sökmotorer. Exempelvis gör textalternativ för bilder och strukturerad HTML det enklare för sökmotorer att indexera innehållet korrekt, vilket kan förbättra sökrankningen på t.ex. Google.

5. Socialt ansvar kan förbättra ett företags rykte

Företag har ett etiskt ansvar att säkerställa att deras tjänster och produkter är tillgängliga för alla. Att prioritera tillgänglighet visar att företaget bryr sig om alla sina användare och är engagerat i socialt ansvarstagande. Att arbeta för digital tillgänglighet är ett steg mot att uppfylla detta ansvar och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Genom att fokusera på digital tillgänglighet kan företag inte bara följa lagar och undvika juridiska problem, utan också förbättra användarupplevelsen, nå en bredare publik, och visa sitt engagemang för socialt ansvarstagande. Det är en investering som leder till långsiktiga fördelar både för verksamheten och samhället i stort.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator