UX-DESIGN

UX-design handlar om att göra vardagen enklare och roligare för människor. Genom att utveckla tjänster och produkter som användarna älskar och pratar om, ökar också nyttan för företaget.

UX-design

Vad är UX-design?

UX står för user experience och betyder användarupplevelse. UX-design handlar kort och gott om designarbete som förbättrar användarnas upplevelse av en tjänst eller produkt. Detta leder till nöjdare kunder, träffsäkra tjänster och ökad lönsamhet för företaget.

UX-design har flera olika beståndsdelar som visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, användarvänlighet, ergonomi, tillgänglighet och informationsarkitektur.

 

Fokusera på UX eller halka efter

Internets utbredning i affärsvärlden har bidragit till att makten över information och kommunikation har förflyttats från företaget till kunden. Det finns alltid någon konkurrent som är billigare, snabbare eller syns mer. De företag som inte sätter kundupplevelsen först, kommer att halka efter.

 

Relevant för alla branscher och lösningar

UX-design kan appliceras inom alla branscher, på alla slags lösningar och användarupplevelser. Du kan designa upplevelser inom t ex E-handel, mobiltelefoni, E-tjänster, betalsystem, intranät och fysiska produkter. Användarupplevelser skapas även i fysiska möten och påverkas av bemötande, dofter, ljud och visuella signaler.

Listan över användningsområden kan göras hur lång som helst. Gemensamt är att det handlar om att förena företagets affärsmål med kundnytta genom att designa lösningar som på riktigt matchar människors behov, beteenden och drivkrafter.

 

Lyft blicken mot kundens verklighet

Kunder tänker inte kanaler. Kundens upplevelse av ditt företag påverkas av samtliga interaktioner med företaget. Det räcker därför sällan att optimera en kanal i taget. Lyft istället blicken mot kundens verklighet. Kundresan är ett fantastiskt verktyg för att göra det. För att beskriva detta bredare perspektiv används ofta benämningen tjänstedesign.

Hur kan vi hjälpa dig designa användarupplevelser?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa.
Erik Hammarström
+46(0) 733 210 720
[email protected]