Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Vad är skillnaden mellan UX- och UI-design?

Både UX-design och UI-design handlar om att skapa produkter och tjänster som användare litar på och gillar. Men vad är egentligen skillnaden och hur kompletterar designrollerna varandra på ett bra sätt? Det reder vi ut här.

Lästid: 4 min

Foto av designer som sitter vänd mot sin skärm och skapar en illustration
Kvinna sitter framför datorn och jobbar.

Varför ska du jobba med UX- och UI-design? 

UX och UI är termer som ofta förekommer inom webbutveckling. Men skillnaden mellan begreppen är inte helt självklar och det är vanligt att blanda ihop dem. 

Så vad är egentligen skillnaden? 

Säg att du besöker en hemsida för första gången för att kolla in en produkt. Väl inne på hemsidan har du svårt att hitta den information du söker. Dessutom känns sidan inte inspirerande – det är mycket text, få bilder och menyn är svår att förstå sig på. Det leder förmodligen till att du lämnar sidan och letar upp informationen på en annan hemsida.  

Om du å andra sidan besöker en hemsida som är lättnavigerad, översiktlig och inspirerande är chansen stor att du återkommer och kanske även köper produkten som du är nyfiken på. Det här är ett exempel på en bra användarupplevelse (User Experience) i kombination med ett relevant användargränssnitt (User Interface). Som användare har du hittat informationen på ett enkelt sätt utifrån hemsidans struktur och känsla.

En kvinna i vit skjorta och en man i röd polo står framför en whiteboard med färgglada postit-lappar.
Man sitter framför en datorskärm och läser koncentrerat.

Vad är User Experience (UX)?

UX står för user experience och betyder användarupplevelse. Det handlar om att genom designarbete förbättra användarnas upplevelse av en tjänst eller en produkt. Det hjälper besökaren känna sig trygg, sedd och lyssnad på genom en tydlig struktur.

Vilka arbetsuppgifter har en UX-designer?

Vad en UX-designer gör kan variera mycket. Ofta arbetar en UX-designer som en del av ett team bestående av bland annat produktägare, utvecklare och UI-designers. Arbetet kan innebära att fokusera på en del av tjänst, att ta fram ett helt ramverk för en tjänst men också att samla insikter från användare. 

Några av en UX-designers arbetsuppgifter kan vara att: 

 • Se över användares behov och beteenden
 • Ta fram insikter utifrån användarintervjuer
 • Skapa och utvärdera användarresor 
 • Beskriva användarflöden utifrån storyboards, wireframes och prototyper 
 • Säkerställa utformningen av tjänsten i linje med affärs- och användarkrav och tekniska förutsättningar 
 • Arbeta agilt med att förbättra, implementera och testa designlösningar 
Man sitter vid datorn och designar illustrationer på äpplen.

Vad User Interface (UI)? 

UI står för användargränssnitt. Det handlar om den visuella känslan och funktionaliteten av en digital tjänst. Det är layout, färger, bilder, knappar och så vidare. UI fokuserar på produkters utseende och känsla. Syftet med UI-design är att ge användaren en inspirerande, enkel och tydlig upplevelse i linje med tjänstens syfte och visuella kommunikation.  

Vilka arbetsuppgifter har en UI-designer?

En UI-designer arbetar fram visuella koncept utifrån en befintlig varumärkesidentitet. För  arbetet krävs det att UI-designern har en bred kunskap inom bland annat formgivning, varumärkesidentiteter, designsystem och tillgänglighetsanpassning. En UI-designer behöver utöver detta veta hur man bäst kan applicera det visuella konceptet på den digitala plattform som tjänsten ska implementeras på, till exempel webb eller mobil. Sammanfattningsvis så är UI-designerns roll att vägleda användaren genom en produkt på ett visuellt inbjudande och relevant sätt. 

Några av en UI-designers arbetsuppgifter kan vara att:

 • Ta fram ett visuellt koncept i relation till tjänstens syfte och varumärkesidentitet, ofta i nära samarbete med UX-designers, produktägare och utvecklare
 • Anpassa det visuella konceptet efter de tekniska förutsättningar som tjänsten kräver
 • Presentera och argumentera för sitt arbete för UX-designers, produktägare och utvecklare utifrån prototyper, wireframes eller designskisser
 • Etablera och främja användningen av styleguides och designsystem 
 • Ta fram och leverera implementeringsbara designfiler till utvecklare

Sammanfattning

UX-designerns arbete syftar till att göra en produkt eller tjänst användarvänlig och relevant, medan UI-designerns arbete ofta handlar om att applicera ett visuellt formspråk på funktionaliteten. När UX- designern och UI-designern har ett nära samarbete under hela framtagningsprocessen så skapar de tillsammans de bästa förutsättningarna för att en användarvänlig produkt eller tjänst kan utformas.

Behöver du hjälp med att skapa användarvänliga upplevelser? Hör av dig till mig.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator