Ett nytt sätt att spara till ditt framtida du

Kund | NoWo

Projekt | Digital produkt

Vi arbetade med

Digital design

Användningstester

NoWo (No Worries) är ett innovativt fondbolag som vill få människor att spara till sin pension, så att de på så sätt slipper oroa sig för sin framtida ekonomi. Antrop hjälpte NoWo med att förtydliga sin produkt och uppdatera upplevelsen för sina sparare så att de inte bara sparar mer utan med en längre tidshorisont.

Vi skapade en helt ny visuell och interaktiv appupplevelse för NoWo. Fokus låg på att förändra hur NoWo pratade och interagerade med sina kunder. Detta utmanades och gjordes till verklighet genom en ny digital identitet med spararna i centrum genom hela upplevelsen.

Varmare och enklare välkomnande

NoWos kunder upplevde att det var svårt och komplicerat att komma igång med appen, vilket gjorde att många inte orkade starta upp sitt sparande. Vi designade därför om hela onboardingflödet. Ett långt formulär gjordes om till en välkomnande chat ­– dels för att förenkla, men också för att etablera NoWo som en hjälpande och trygg part.

Roligare sätt att öka sitt sparande
Ett tydligt mål med projektet var att inspirera till att spara mer. Därför skapade vi interaktiva funktioner som gav aha-upplevelser för användarna.

Snällare dialog med kunderna
Vi såg att förtroendet ökade när vi kommunicerade mer mänskligt och i talspråk. Därför utvecklade vi ett helt nytt sätt för NoWo att prata. Det blev vårt verktyg för att få sparare att känna sig inkluderade, lyssnade på och sedda.

Tydligare resultat av sparandet
Under researchfasen insåg vi att det NoWos kunder uppskattade mest var att se hur pengarna växte. Detta tog vi fasta på och gjorde till en stor och bärande del i hela upplevelsen. Möjligheten att spara på flera olika sätt lyftes också fram på ett nytt sätt.

Visuell identitet för samtid och framtid
NoWos visuella värld var daterad och inte i linje med omvärlden eller framtiden. Vi tog fram en ny visuell identitet för de digitala enheterna, med nytt typsnittsmanér. Och gjorde ett omtag på illustrationer och färgpalett.

Resultatet — fler sparar mer och på nya sätt
Efter att appen återlanserades har NoWo sett en stor förändring av hur deras nuvarande kunder sparar. De har också fått en tillströmning av fler som vill spara till sitt framtida jag.

Marcin Nasar

Vill du veta mer?

Marcin Nasar

073-430 65 90
[email protected]