Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Ett nytt sätt att spara till ditt framtida du

NoWo (No Worries) är ett innovativt fondbolag som vill få människor att spara till sin pension, så att de på så sätt slipper oroa sig för sin framtida ekonomi. Antrop hjälpte NoWo med att förtydliga sin produkt och uppdatera upplevelsen för sina sparare så att de inte bara sparar mer utan med en längre tidshorisont.

Kund: NoWo
Vi arbetade med:Visuell identitet, App

Vi skapade en helt ny visuell och interaktiv appupplevelse för NoWo. Fokus låg på att förändra hur NoWo pratade och interagerade med sina kunder. Detta utmanades och gjordes till verklighet genom en ny digital identitet med spararna i centrum genom hela upplevelsen.

Tydligare resultat av sparandet

Under researchfasen insåg vi att det NoWos kunder uppskattade mest var att se hur pengarna växte. Detta tog vi fasta på och gjorde till en stor och bärande del i hela upplevelsen. Möjligheten att spara på flera olika sätt lyftes också fram på ett nytt sätt.

Visuell identitet för samtid och framtid

NoWos visuella värld var daterad och inte i linje med omvärlden eller framtiden. Vi tog fram en ny visuell identitet för de digitala enheterna, med nytt typsnittsmanér. Och gjorde ett omtag på illustrationer och färgpalett.

Resultatet — fler sparar mer och på nya sätt

Efter att appen återlanserades har NoWo sett en stor förändring av hur deras nuvarande kunder sparar. De har också fått en tillströmning av fler som vill spara till sitt framtida jag.

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36