Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Från kundinsikter till användarvänlig app

Menigo är helhetsleverantör för professionella aktörer inom mat och dryck. Menigo vände sig till Antrop för att få hjälp med att ta fram en ny app. Målet var att förbättra den digitala relationen med sina kunder.

 

Kund: Menigo
Vi arbetade med: Digital design, Designsystem, Research, App, Webb

 

Foto på seniorkonsulten Maria Franzen som ler och sitter framför en bokhylla

“Det kändes givande att få Menigos förtroende att starta projektet som ett blankt papper och att verkligen få göra rätt från början genom att förstå användarnas behov.”

Maria Franzen, UX-designer, Antrop

Bild på olika mobilvyer av Menigos tjänst. Vi ser designen för hur startsidan ser ut, inloggningsidan och varukorgen bland annat.
Bild på olika mobilvyer av Menigos tjänst. Vi ser en välkomstsida, uppmaningssida om att slå på notifieringar och infosida om hur man använder appen

En roadmap utifrån värde

Arbetet med att utveckla Menigos app är pågående och bygger i sin tur på en digital strategi och roadmap som vi tog fram i nära samarbete med Menigo. Roadmappen är prioriterad efter vad som ger mest värde för användarna och fungerar som stöd för hur appen kan vidareutvecklas.

Nöjdare användare och lägre trösklar

Första versionen av appen lanserades i september 2021, fokus låg då på leveranser av varor -ett område där kundnöjdheten hos Menigo var som lägst. Kunderna önskade större tydlighet kring när leveranserna skulle ankomma och vilka varor som skulle ingå. Lösningar skapades för detta i appens första version, bland annat genom användning av appens notis-funktion.

De delar som hittills lanserats har lett till avsevärt högre kundnöjdhet och mindre friktion i det dagliga arbetet för användarna. Tack vare en användarcentrerad process och intuitiv design har vi minskat trösklarna för användarna och förser dem med tillförlitlig och relevant information.

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36