UX-design

UX-design handlar om att göra vardagen enklare och roligare för människor. Genom att utveckla tjänster och produkter som användarna älskar och pratar om, ökar också nyttan för företaget.

Vad är UX-design?

UX står för user experience och betyder användarupplevelse. UX-design handlar kort och gott om designarbete som förbättrar användarnas upplevelse av en tjänst eller produkt. Detta leder till nöjdare kunder, träffsäkra tjänster och ökad lönsamhet för företaget.

Internets utbredning i affärsvärlden har bidragit till att makten över information och kommunikation har förflyttats från företaget till kunden. Det finns alltid någon konkurrent som är billigare, snabbare eller syns mer. De företag som inte sätter kundupplevelsen först, kommer att halka efter.

Du behöver UX-design exempelvis när du ska:

  • Innovera nya digitala tjänster som ger både kund- och affärsnytta
  • Förbättra en digital tjänst ur användbarhetsperspektiv
  • Utveckla nya funktioner i era befintliga miljöer för kundmöten
  • Ta reda på var det finns potential att möta behov och veta hur ni ska prioritera
  • Förstå era målgrupper bättre för att kunna prioritera och optimera rätt

Relevant för alla branscher och lösningar

UX-design används i alla branscher och för alla slags lösningar och användarupplevelser. Du kan designa upplevelser för webb, e-handel, appar, AI, VR, e-tjänster, betalsystem, intranät eller fysiska produkter.

Listan över användningsområden kan göras hur lång som helst. Gemensamt är att det handlar om att förena företagets affärsmål med kundnytta genom att designa lösningar som på riktigt matchar människors behov, beteenden och drivkrafter.

Börja med att förstå kundernas mål

För att förstå vad som är bra respektive dålig UX behöver ni först definiera organisationens och kundernas mål. Vad vill ni uppnå med ert UX-arbete? Ökad försäljning? Stärkt varumärke? idéer om förbättringar i kundmötet ska stödja detta övergripande mål. På samma sätt behöver ni också förstå kundernas mål. Varför vill de komma i kontakt med organisationen? Vad söker de för information och vilka behov har de som inte möts idag?

När vi vet vad som fungerar och inte fungerar i kundmötet blir det enkelt att innovera nya tjänster eller funktioner som uppfyller målen. De nya lösningarna kan sedan prioriteras, designas, detaljeras och utvecklas – för att sedan rullas ut.

Recept på framgångsrik UX

UX-design kan innehålla flera olika delar, som visuell design, interaktionsdesign, användbarhet, användarvänlighet, ergonomi, tillgänglighet eller informationsarkitektur.

På Antrop lägger vi alltid stor vikt vid user research i våra uppdrag. Vi vet att det lönar sig.
Ofta innebär det att kavla upp ärmarna och ta sig ut till användarnas situation, till exempel genom fältstudier där vi observerar, intervjuar och sedan analyserar resultatet för att hitta mönster. Vi använder också en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, så kallat mixed methods, som ger djupare insikter.

Lyft blicken mot kundens verklighet

Kunder tänker inte kanaler. Kundens upplevelse av ditt företag påverkas av samtliga interaktioner med företaget. Det räcker därför sällan att optimera en kanal i taget. Lyft istället blicken mot kundens verklighet. Kundresan är ett fantastiskt verktyg för att göra det. För att beskriva detta bredare perspektiv används ofta benämningen tjänstedesign.

Vi berättar gärna mer

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.