Användningstester

Gå från att gissa till att veta. Genom att se tjänsten i händerna på riktiga användare blir det tydligt vad som fungerar och inte. Tidiga tester minskar risken att lägga tid och pengar på funktioner och tjänster som inte möter användarnas behov.

Upptäck tidigt vad som fungerar och inte

Nyttan av produkter och tjänster uppstår i användandet. Användningstester, eller användbarhetstester, är ett utmärkt sätt att involvera slutanvändarna under utvecklingen för att säkerställa användarupplevelsen.

Användningstester tidigt i processen innebär:

  • en mer effektiv arbetsprocess
  • möjlighet att testa flera olika lösningar
  • att ni hittar problem innan dyrbar tid och pengar läggs på utveckling som användarna inte förstår eller vill ha
  • att den färdiga lösningen blir mycket bättre 

Genom att se hur tjänsten används i realtid förstår du tidigt vad som fungerar och inte. Ofta ger användningstesterna också värdefull input och uppslag till nya lösningar. Det är särskilt viktigt att göra användningstester vid utveckling av webbplatser, webbapplikationer, mobilappar och andra digitala tjänster.

Hur gör man användningstester?

När målbilden är tydlig är det dags att lära känna kunderna på djupet. Genom analyser, intervjuer, observationer och andra kvalitativa researchmetoder, kartläggs kundens behov, beteende och drivkrafter. Det finns olika variationer av tester beroende på vad syftet är.

  • Formativa tester under designutveckling för att forma den framtida designlösningen
  • Summativa tester för att se hur en befintlig tjänst fungerar, som avstamp inför nyutveckling
  • Strukturerade och planerade med noggrant rekryterat urval, en typ av summativa tester för att se om det vi tagit fram fungerar som tänkt
  • “Guerillatester” med snabb input av slumpmässiga personer ute på stan
  • Kontextuella intervjuer i researchfasen är också en sorts användningstester, då sitter man med en person som använder ett system för att lära oss hur det används, vad som fungerar och inte fungerar

Med ett iterativt förhållningssätt gör ni användningstester regelbundet. Många jobbar i agila projekt med tvärfunktionella team där arbetet planeras i sprintar och testas av med användare vartefter.

Rätt frågor till rätt personer

Testarbetet börjar med att definiera målgrupper för testerna och vilka urvalskriterier som finns för respektive grupp. Kriterierna ligger sedan till grund för rekryteringen av testdeltagare. Utifrån vad som ska undersökas och vilka frågeställningar som ska inkluderas i utvärderingen, skapas sedan ett testmanus.

Testerna genomförs oftast individuellt och inleds med en övergripande kort intervju. Därefter ombeds deltagaren utföra realistiska uppgifter och dela med sig av sina tankar. Testerna fångar upp eventuella användbarhetsproblem samt uppfattningar om varumärke och tjänst.

Sammanställning och väg framåt

Testerna ger en sammanställning över konkreta förbättringsförslag som hjälper dig prioritera rätt i utvecklingen av din tjänst framåt. Insiktsarbetet kan till exempel mynna ut i målgruppsbeskrivningar, personas och kundresor där insikterna visualiseras i kartor.

Dessa visuella verktyg utgör tillsammans en bra grund för samsyn kring vilken riktning tjänsteutvecklingen ska ta, och varför. Med en tydlig bild över kundens helhetsupplevelse kan du sedan göra nödvändiga prioriteringar så att projektet styrs mot kundnytta och affärsmål på ett strukturerat och genomförbart sätt.

Antrop har branschledande erfarenhet av att genomföra användningstester av såväl koncept som digitala lösningar.

Vi berättar gärna mer

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Läs mer om

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.