Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Smart policyutveckling för att lösa stora samhällsutmaningar

ANTROP PÅ INNOVATIONSVECKAN Hur uppnår vi innovation och samskapande i omfattande projekt med många deltagare? Och hur prioriterar vi när utmaningarna är flera och stora? Med policydesign och metoder inom design thinking går det att åstadkomma förändring i flera led. Precis det arbetar vi med för att minska felaktig läkemedelsanvändning på uppdrag av TLV och Sveriges Apoteksförening.

Lästid: 3 min

 

Bild på en apotekare i ett apoket.
Bild på en apotekare i ett apoket.

När läkemedel används på fel sätt orsakar de, förutom onödigt mänskligt lidande, även enorma kostnader. Att förebygga fel sparar alltså både liv, hälsa och pengar. Men systemet kring läkemedelsindustrin involverar många parter och flera utmaningar. Så hur går man  tillväga för att kunna vara innovativ, tänka nytt och lösa de här stora utmaningarna? Svaret blev ett policylabb – en bas för att skapa bättre regelverk genom att göra fler delaktiga i processen. Labbet blir också en neutral plats där deltagare från branschen, myndigheter m.fl. kan träffas och diskutera policy och regelverk.

Smart policyutveckling tillsammans med Antrop

TLV och Sveriges Apoteksförening har arbetat tillsammans med ett 30-tal aktörer i samverkansprojekt, med designmetodik som verktyg för att uppnå smart policyutveckling. Det har varit en stor arbetsgrupp, med olika ingångar till problemet vilket ibland har skapat skav. Att bygga relationsdjup i gruppen, skapa tillit och förståelse och att kunna vara öppen för nya idéer, nya arbetssätt, och insikter har varit en nyckel till framgång. 

Foto på Jenny Pettersson Lindberg, Head of Customer Driven Change Management  på Antrop

Det kreativa tankearbete som behövs för att lösa komplexa utmaningar är inget som uppstår av en slump – du behöver arbeta både strukturerat och målinriktat för att öka innovationsförmågan, säger Jenny Pettersson Lindberg, tjänstedesigner på Antrop som deltar i policylabbet.

Jenny Pettersson Lindberg, tjänstedesigner

“Felaktig läkemedelsanvändning är en samhällsutmaning och för att bidra till lösningar och effektiva åtgärder krävs mångas perspektiv och klokskap. En av våra ledstjärnor i policylabbet är just det, att jobba tvärfunktionellt för att ta vara på mångas kompetens och bidrag.”

Från TLV:s blogg om policylabbarbetet

Vilka lärdomar kan man dra?

Tillsammans har deltagarna hittat gemensamma utgångspunkter, och ett välfungerande samarbete. Det har inte varit en spikrak väg framåt men idag har man landat i arbetssätt som leder till samskapande och innovation. Arbetsgruppen har samlat på sig erfarenheter och lärdomar längs vägen som de har delat med sig av i ett webbinarium.

Webbinarium

Under Innovationsveckan som pågick den 4 – 8 oktober, delade Anna Montgomery, projektledare regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster, Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening och Jenny Pettersson-Lindberg, tjänstedesigner på Antrop med sig av sina bästa lärdomar och tips kring policylabb och innovation när det handlar om stora samhällsutmaningar.

Innovationsveckan anordnas av SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG som erbjuder plattformen innovationsveckan.nu.

Om du arbetar i ett större samverkansprojekt kommer du att ha glädje av vårt webbinarium och dra nytta av de lärdomar vi har gjort.

Se det inspelade webbinariet nedan och hör gärna av dig om du har några frågor!

Prata med mig om du vill veta mer om policyutveckling.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator