DIGITAL DESIGN

Kundens upplevelse av din tjänst uppstår i användandet. Digital design handlar om att gå från smarta strategier till designade lanserade tjänster som webbsidor, interna system, appar och digitala gränssnitt för fysiska produkter.

Digital design

Digital design med kundens upplevelse i fokus

Då det övergripande tjänstekonceptet är fastställt designas det ut i minsta detalj–från de grova penseldragen, ner till minsta knapp. Först definieras det innehåll och de funktioner som ska finnas och de grundläggande strukturerna specificeras.

 

Interaktionsdesign

I nästa steg visualiseras tjänsten med wireframes. Detta är skisser på tjänstens olika delar som t ex struktur, navigering, sidlayout, animationer och flöden som användaren ska röra sig igenom. Dessa beskriver även hur sidmallar anpassar sig responsivt utifrån skärmens storlek. I samband med detta arbete sätts även ofta den övergripande grafiska formen och ett digitalt designramverk upprättas. Designen testas löpande och iterativt mot riktiga kunder för att säkerställa att upplevelsen möter de uppsatta målen.

 

Digitalt designramverk

Ett smart sätt att jobba med digital design är att ta fram ett digitalt designramverk. Detta är ett digitalt bibliotek med färgkoder, fonter och designade komponenter och moduler. Dessa kan uppdateras och återanvändas för all framtida utveckling av tjänsten. Digitala designramverk kompletteras ofta av ett antal designade nyckelvyer som statuerar exempel på hur ramverket bör användas.

Behöver din organisation hjälp med digital design?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa.
Erik Hammarström
+46(0) 733 210 720
[email protected]