Säg hej till en helt ny ungdomsjour!

Kund | Ungdomsjouren Trust

Projekt | Visuell Identitet & varumärkesplattform

Lidingö Kvinnojour kom först till Antrop med frågan: Ska vi starta en tjejjour? Tillsammans tog vi reda på svaret. Nej, det som behövs är en ungdomsjour för både tjejer och killar. Antrop fick då ett nytt uppdrag. Att ta fram hela varumärkesupplevelsen för den nya ungdomssatsningen.

Varumärkesupplevelsen togs fram utifrån Antrops förstudie om ungas behov. Viktigt i arbetet var också att identiteten skulle vara lätt att använda för ungdomsjourens volontärer. I leveransen ingick allt från varumärkesplattform, positionering och målgruppsanalys till namngivning, visuell identitet, brand book och templates.

Ett namn att lita på
Tillsammans med volontärer och arbetsgruppen tog vi fram en rad olika namnförslag som vi sedan testade på målgruppen och anpassade efter deras vardag och verklighet.

En öppen och tillgänglig identitet
Vi skapade en visuell identitet som bygger på fria typsnitt och bilder. Detta för att skapa en enkelhet för jourens volontärer att kunna kommunicera och sprida jourens budskap. För att skapa en egen och unik känsla jobbade vi mycket med beskärningen av bilderna och byggde ett helt eget färg- och stickersbibliotek.

En ungdomsjour som lyssnar och pratar direkt till målgruppen
En viktig del som belystes i förstudien var ungdomsjourens roll i att kunna jobba både våldsförebyggande gentemot pojkar samt fånga upp utsattheten många tjejer upplever i relationer och online. För att underlätta det arbetet tog vi fram en budskapsplattform men även en mängd templates för sociala medier för att enklare kunna kommunicera direkt till målgruppen.

Marcin Nasar

Vill du veta mer?

Marcin Nasar

073-430 65 90
[email protected]