ANVÄNDNINGSTESTER

Gå från att gissa till att veta. Genom att se tjänsten i händerna på riktiga användare blir det tydligt vad som fungerar och inte. Tidiga tester minskar risken att lägga tid och pengar på funktioner och tjänster som inte möter användarnas behov.

Användningstester

Upptäck tidigt vad som fungerar och inte

Nyttan av produkter och tjänster uppstår i användandet. Användningstestning, eller användbarhetstestning, är ett utmärkt sätt att involvera slutanvändarna under utvecklingen för att säkerställa användarupplevelsen.

Genom att se hur tjänsten används i realtid förstår du tidigt vad som fungerar och inte. Det är särskilt viktigt att göra användningstester vid utveckling av webbplatser, webbapplikationer, mobilappar och andra IT-system.

 

Hur utför man användningstester?

När målbilden är tydlig är det dags att lära känna kunderna på djupet. Genom analyser, intervjuer, observationer och andra kvalitativa researchmetoder, kartläggs kundens behov, beteende och drivkrafter. Insiktsarbetet mynnar ofta ut i målgruppsbeskrivningar, personas och kundresor där insikterna visualiseras i kartor.

Dessa visuella verktyg utgör tillsammans en bra grund för samsyn kring vilken riktning tjänsteutvecklingen ska ta, och varför. Med en tydlig bild över kundens helhetsupplevelse kan du sedan göra nödvändiga prioriteringar så att projektet styrs mot kundnytta och affärsmål på ett strukturerat och genomförbart sätt.

 

Rätt frågor till rätt människor
Testarbetet börjar med att definiera målgrupper för testerna samt vilka urvalskriterier som finns för respektive grupp. Kriterierna ligger sedan till grund för rekryteringen av deltagare till testerna. Utifrån vad som ska undersökas och vilka frågeställningar som ska inkluderas i utvärderingen, skapas sedan ett testmanus.

Gå från att gissa till att veta
Testerna genomförs oftast individuellt och inleds med en övergripande kort intervju. Därefter ombeds deltagaren utföra realistiska uppgifter och dela med sig av sina tankar. Testerna fångar upp eventuella användbarhetsproblem samt uppfattningar om varumärke och tjänst.

Sammanställning och väg framåt
Testerna resulterar i att du får en sammanställning över konkreta och förbättringsförslag som kommer hjälpa dig prioritera rätt i utvecklingen av din tjänst framåt. Antrop har branschledande erfarenhet av att genomföra användningstester av såväl koncept som digitala lösningar.

Vill du ha hjälp att testa din tjänst mot riktiga användare?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa.
Erik Hammarström
+46(0) 733 210 720
[email protected]