Digital design

Med kunddriven digital design tar du steget från smarta strategier till designade, lanserade tjänster som hjälper era kunder på bästa sätt i de digitala kanalerna. Utifrån research och testade koncept tar vi fram UX, grafisk form och innehåll baserat på användarnas verkliga behov.

Möt dina kunder på bästa sätt i alla digitala kanaler

Kundens upplevelse av din tjänst uppstår i användandet. Digital design handlar om att förstå användarna och deras drivkrafter för att kunna se nya möjligheter och innovera digitala tjänster. UX-designers, grafiska formgivare och innehållsstrateger arbetar tillsammans för att skapa fantastiska kundupplevelser.

Kunddriven digital design behövs när ni vill:

  • Få igång arbetet med digital innovation
  • Forma tjänster som webbsidor, interna system, appar och digitala gränssnitt för fysiska produkter
  • Skapa bättre samsyn och arbetssätt för form och innehåll
  • Hitta nya möjligheter med AI
  • Ta fram designsystem integrerat i processen
  • Få hjälp med processledning för att få det agila arbetet att fungera bra
  • Innovera nya digitala tjänster
  • Effektivisera genom digitalisering

Digital design med kundens upplevelse i fokus

För att kunna se resultatet av satsningarna sätts mätbara effektmål, som även styr mot affärsmålen. Det kunddriven digital design leder till är kraftigt ökad kundlojalitet, att ni attraherar nya kunder och samtidigt stärker er position på marknaden.

Varje företags viktigaste framgångsfaktor är nöjda kunder. Kunddriven digital design grundas därför helt på verkliga kundinsikter, genom hela kundresan. Vi kartlägger användarens beteenden och drivkrafter och lyssnar efter behov – inte lösningar. Den kvalitativa researchen kompletteras vid behov med kvantitativ datainsamling för ett holistiskt kundinsiktsarbete.

Innovera nya digitala möjligheter

I researcharbetet tar vi vara på befintlig kunskap och går igenom er nuvarande grafiska och kommunikativa profil. I nästa steg hjälper vi er innovera kring digitala möjligheter – och alltid utifrån de teknik- och omvärldstrender som är relevanta för just er.

Design studios och designsystem för bästa resultat

I kreativa design studios eller sprintar tas koncepten fram för hur tjänsten ska kännas eller upplevas. UX-designers, grafiska formgivare och innehållsstrateger designar sedan varje detalj med precision och tar fram smarta, intuitiva och njutbara digitala tjänster. 

Ett smart sätt att jobba med digital design är att ta fram ett designsystem som sammanfattar den digitala grafiska profilen. Det innehåller allt från färgkoder och typsnitt till designade knappar och komponenter och är en bra hjälp för all framtida utveckling av tjänsten. Ofta kompletteras systemet med ett antal designade nyckelvyer som visar hur profilen bör användas.

Realiserade tjänster som skapar nytta

Förslagen värderas och prioriteras utifrån vilken nytta de skapar för kunden, affären och för planeten. Med stöd av bland annat user story mapping, innehållsstrategi, prototyper och användningstester får ni hjälp att träffa exakt rätt.

Vi sätter stolthet i att de tjänster vi designar blir verklighet och realiseras. Konceptet paketeras för att lyftas direkt in i en agil fas och framtagning av den slutgiltiga tjänsten.

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Backlund

Sara Backlund

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.