Digital design

Med användarcentrerad digital design tar ni steget från smarta strategier till designade och lanserade tjänster som hjälper era kunder och användare på bästa sätt i de digitala kanalerna.

Digitala lösningar och design - som möter användarnas behov

Kundens upplevelse av en digital tjänst uppstår i själva användandet. Digital design handlar därför om att förstå användarna och deras drivkrafter för att kunna se nya möjligheter och där med innovera de bästa digitala tjänsterna. 

Vi arbetar fram digitala tjänster - förankrade i tekniken och era affärsmål. Utifrån research och testade koncept tar vi fram UX-design, grafisk form och innehåll för relevanta digitala kanaler. Vi arbetar även med kvantitativ datainsamling och webbanalys som hjälper oss att uppnå holistiskt kundinsiktsarbete.

Användarcentrerad digital design behövs när ni vill:

  • Utveckla tjänster som webbsidor, interna system, appar och digitala gränssnitt
  • Stärka ert budskap, varumärke och nå fram till målgruppen med rätt innehåll
  • Öka konverteringen
  • Hitta nya intäktsmöjligheter
  • Öka lojaliteten hos era kunder
  • Prioritera rätt funktioner till en MVP
  • Skapa fantastiska användarupplevelser i digitala kanaler.

Mätbar och affärsdrivande design med kundens upplevelse i fokus

Användarcentrerad digital design leder till ökad kundlojalitet, att ni attraherar nya kunder och användare, samt stärker er position på marknaden. 

För att kunna se resultatet av era satsningar sätter vi tillsammans med er mätbara effektmål, som även styr mot era affärsmål. Utifrån dessa mål designar vi sedan tjänster som levererar mot dessa effekter. Självklart utvärderar vi den digitala tjänsten med målgruppen, såväl under som efter projektet, för att säkerställa att den presterar enligt satta mål.

Innovera nya digitala möjligheter

Vi kartlägger användarnas beteenden och drivkrafter och lyssnar efter behov – inte lösningar. Vi kombinerar er befintliga kunskap om kunderna och användarna med researcharbete och i nästa steg hjälper vi er att innovera kring digitala möjligheter. Vi är alltid teknik- och plattformsoberoende men tar hänsyn till de tekniska beroenden som råder hos er.

Nyckeln till framgång är att arbeta tillsammans med våra kunder och löpande involvera slutanvändarna.

Designsystem för bästa resultat

Ett smart sätt att jobba med digital design är att ta fram ett designsystem som kombinerar den digitala grafiska profilen med verktyg för att effektivisera digital utveckling. Designsystemet innehåller allt från färgkoder och typsnitt till designade knappar och komponenter och är en bra hjälp för all framtida utveckling av tjänsten. Ofta kompletteras systemet med ett antal designade nyckelvyer som visar hur profilen bör användas.

Realiserade digitala tjänster som skapar nytta

Vi designar koncept för hur den digitala tjänsten ska kännas eller upplevas och realiserar sedan varje detalj med precision och tar fram smarta, intuitiva, hållbara och njutbara digitala tjänster. Genom ett agilt utvecklingsarbete lyckas vi realisera alla delar av en digital tjänst, från insikt & koncept till detaljerad design och teknisk utveckling.

Vi på Antrop har över 20 års erfarenhet av att designa och realisera digitala tjänster. Låt oss göra det tillsammans!

Jag berättar gärna mer

Marcin Nasar

Marcin Nasar

Kundstrateg
073-430 65 90
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.