Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Visuell identitet och ny design för Ecogain

Ecogain är ett miljökonsultföretag som hjälper företag och organisationer att främja biologisk mångfald och genomföra miljövänliga affärer för en hållbar framtid. Vi på Antrop har arbetat med att utveckla deras visuella identitet och implementerat den på deras webbsida.

Kund: Ecogain

Vi arbetade med: Visuell identitet, Webbdesign

En säsongsbaserad profil

Den visuella identiteten återspeglar naturens dynamik och mångfald. De grafiska elementen slingrar sig som rötter och växter, inspirerade av naturen själv. Illustrationerna används för att påminna om naturens nyckfullhet – en humla som flyger förbi eller en dvärgmås som står på ett mönster.

Profilen är också indelad i säsonger, likt naturens cykler. Olika syften kräver olika utföranden. Det som Ecogain visar för att locka nya medarbetare ska inte nödvändigtvis ha samma uttryck som den rapport de skickar till domstolen. Men båda ska tydligt härstamma från samma grundläggande identitet.

Riktlinjer och guidelines för varumärket

Allt paketerades i en varumärkesmanual innehållande riktlinjer och exempel för hur Ecogain ska arbeta med den framtagna visuella identiteten i olika kanaler.

Hör av dig om du vill veta mer!

Sara Nero

073-0662036