Tjänst som skapar möjligheter för nyanlända

Sverige står inför en rejäl utmaning: hur kan vi hjälpa nyanlända att snabbt komma ut i jobb? Just Arrived är startupen som utvecklat en digital tjänst för att ge nyanlända ett snabbare alternativ än de byråkratitunga vägar som finns idag.

En digital tjänst för att snabbt hjälpa nyanlända få jobb

Antrop arbetade pro bono med att utveckla tjänsten Just Arrived och ledde hela det användarcentrerade tjänstedesignarbetet. Organisationen började som en startup med hjälp av 150 frivilliga eldsjälar från 30 olika organisationer, t.ex. Antrop, Universum, Wintrgarden, Nova och Frilans Finans. Ett drygt år efter att det operativa arbetet kom igång i september 2016 kunde företaget visa fantastiska resultat: 

  • Mer än 500 förmedlade jobb och uppdrag
  • 4000 användare i databasen
  • Användare från över 120 länder
  • Närmare 200 betalande kunder sedan september 2016

När nyanlända kommer till Sverige står de inför utmaningen att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Många tappar modet medan de sitter på flyktingboenden och väntar på besked från Migrationsverket. Just Arrived hjälper nyanlända att snabbare komma i arbete och bygga nätverk här i Sverige.

Viktiga möten på Migrationsverket och asylboenden

Antrop har varit med i projektet sedan uppstart och hjälpt Just Arrived med tjänstedesign. I början höll designteamet workshops tillsammans med övriga projektpartners för ta fram typiska användarprofiler, användarscenarier, kundresadesignskisser och riktlinjer för den grafiska formen. En viktig del var att samla insikter om användarna genom att träffa nyanlända på Migrationsverket och asylboenden för att förstå deras faktiska behov och tankar om tjänsten.

Antrop har varit en ovärderlig partner för Just Arrived. Deras förmåga att konsekvent leverera välgenomtänkt, kundcentrerad design, tillsammans med deras ambition och engagemang har varit en starkt bidragande faktor till projektets framgång.

Fredric Ghatan, Produktägare, Just Arrived

Avgörande utmaningar och lösningar

Besluten kring Just Arrived har grundat sig på behov både hos nyanlända och uppdragsgivare. Från början var tjänsten avsedd för privatpersoner som ville beställa lättare arbeten av nyanlända. Användarstudierna visade dock att det största intresset för tjänsten låg hos företag. När dessa söker efter personal vill de nämligen även kunna anlita nyanlända men hindras av Arbetsförmedlingens långa valideringsprocesser. Just Arrived tog därför beslutet att rikta om tjänsten mot företag som uppdragsgivare.

Vi såg även tidigt i projektet att det behövdes en valideringsprocess av kompetens och lämplighet för att uppdragsgivarna skulle känna sig trygga med att använda tjänsten.

En innovation som kommer forma det svenska samhället

Längs vägen har Just Arrived lyckats knyta till sig hela 150 frivilliga eldsjälar från 30 olika organisationer. Man har lyckats få ombord finansiärer som Niklas Adalberth, medgrundare av Klarna samt Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert. Projektet har dessutom skapat en hel del uppståndelse i media (ExpressenDI DigitalBreakit). Just Arrived lanserades i september 2016 och började direkt att ge resultat och uppdrag till nyanlända.

Tjänsten har hyllats av både användare och uppdragsgivare. Mötesplats Social Innovation har utsett den till en av de viktigaste innovationerna som kommer forma det Svenska samhället i framtiden. Antrop fortsätter som stolt partner till Just Arrived för att bidra till en bättre värld.

It's so hard to get job. It's so hard to contact with companies. This app will be the most necessary programme to the newcomer. I will start my life here, I will integrate with the society, finally.

Zaher Barood från Syrien som fått jobb genom Just Arrived

Just Arrived

Just Arrived är ett projekt för att hjälpa nyanlända att snabbare komma i arbete och bygga ett nätverk här i Sverige. Målet är att skapa en lättare väg för nyanlända att komma in i samhället.

Justarrived.se

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]