Kundens fokus i fokus - här är argumenten

Du, liksom vi, vet att nyckeln till att skapa tjänster som användarna älskar är att arbeta kunddrivet. Men ofta finns ett glapp mellan ett företags ambitioner och kundens upplevelse. De goda intentionerna kan bromsas upp av allt från gamla invanda mönster och siloarbete, till någon enstaka motsträvig medarbetare. Eller svårighet att få gehör i ledningsgruppen. Så hur gör man då?

Med kundens behov i fokus ser du din affär lite skarpare.

Med kundens behov i fokus ser du din affär lite skarpare.

Så får du organisationen med dig

Kanske känner du igen dig i att sitta på en mängd data och insikter om dina kunder – och ändå ha svårt att omsätta insikterna i handling. För att komma vidare behöver du få med dig hela organisation. 

Katarina Walter är vd på Antrop och en av Sveriges ledande experter på hur man tar fram fantastiska kundupplevelser och branschledande tjänster. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa företag bli mer kundfokuserade. Genom åren har hon övertygat allt från affärsfokuserade ekonomer till teknikdiggande backend-utvecklare om vikten av att jobba mer kunddrivet. Här är hennes tips.

Katarina Walter, vd Antrop

Katarina Walter, vd Antrop

Katarina Walter är beteendevetare, strateg och designer med ett brinn för miljö- och samhällsfrågor. 

Expertens 3 tips när du ska argumentera för kundfokus

1: Inse att förändring är svårt

Du är inte unik som behöver argumentera för nyttan det kommer ge att jobba på det sätt som du tror på. Det behöver alla, och det tar tid. Förändring är något som människor inte omedelbart gillar. Våra hjärnor fungerar så. Det här behöver du känna till, och tricket är att sätta igång och vara uthållig.

2: Knyt din argumentation till er övergripande strategi

Jag lovar att det står något om att ni "finns för era kunder" eller att ni har "medborgaren i centrum" i er strategi. Att peka tillbaka på viktiga dokument ger en mäktig grund för dig att bygga din argumentation på.

3: Tänk på timingen

Redan de gamla grekerna hade koll på att ett argument vid fel tidpunkt, till fel målgrupp, är bortkastat. Du måste vara taktisk. Argumentera för nästa steg på ett sätt som passar just dem du vill ha med dig. Givetvis ska du ha en målbild för hur ni ska arbeta när du fått med dig alla på tåget. Men du behöver inte prata om co-creation med kunder och budgetering utifrån kundbehov i första steget.
Ett. Steg. I. Taget.

Katarina Walter har även hållit det uppskattade webbinariet Argumentera för kundfokus där du under 30 minuter får konkreta tips och verktyg för att argumentera för att arbeta kunddrivet i din organisation. 

Se webbinariet här.

Kunddriven organisation

Kunddriven organisation

Behöver du mer pepp för att komma igång?

Blicken mot målet! Tänk på att i slutändan vinner alla på att ni förflyttar er mot en kunddriven organisation. Ni kommer att få:

  • Nöjda och lojala kunder – ökat långsiktigt kundvärde.
  • Effektivare verksamhet – större effekt till lägre kostnad.
  • Ökade marknadsandelar – tack vare ett mer attraktivt erbjudande.
  • Lönsam och hållbar affär – minskad risk, kostnad och en positiv utveckling.
  • Attraktivare arbetsplats – nöjdare medarbetare i en värdeskapande organisation
  • Träffsäker tjänsteutveckling – baserad på kvalitativa och kvantitativa insikter kring kund, testad och kundsäkrad.

Så arbetar Antrop med kunddriven organisation

I en tid av stora förändringar och tuff konkurrens är kundinsikter och ett snabbrörligt arbetssätt viktigare än någonsin. Genom att förflytta er mot en kunddriven organisation får ni den kapacitet ni behöver för löpande och framgångsrik affärsutveckling, med metoder och processer som omvandlar era kundinsikter till värdeskapande tjänster och upplevelser.

Läs mer om Kunddriven organisation

Vill du hjälp att komma vidare? Hör av dig!