Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kom igång med användaroptimerat innehåll

Ett användaroptimerat innehåll är helt och hållet anpassat efter användarnas behov – tydligt sammanvävt med design och interaktionsmönster. För att nå dit behöver du lära känna både innehållet och användarna på djupet.

Lästid: 4 min

Vi ser ett par kvinnor som sitter och arbetar tillsammans. Den ena är inne på Slack.
Kvinna sitter vid ett skrivbord och kollar på sin dator.

Ofta tror vi att vi vet mycket om vårt innehåll. Och även om våra användare och deras behov. Ibland stämmer det. Men ibland inte alls. Med en insiktsdriven innehållsprocess kan du skapa innehåll på användarnas villkor och bli mer träffsäker i din kommunikation.

Förstå nuläget: Hur mår ditt innehåll idag?

I vilken ände börjar man då? En bra start är att ta tempen på det befintliga innehållet inför ett förbättringsarbete eller när du ska ta fram något helt nytt. Det är ett effektivt sätt att få överblick, hitta mönster och ta grundade beslut kring åtgärder.

Bild på innehållsstrategen Jonas Lindquist som arbetar på Antrop som konsult

Se kartläggningen som ett sätt att skapa relationsdjup mellan dig och innehållet. Det behöver ni för att bli bättre tillsammans.

Jonas Lindquist, innehållsexpert, Antrop

Dags för Excelmys

Steg ett är att dra ut en lååång lista på samtliga sidor. Det kan lösas genom en export direkt från publiceringsverktyget eller med hjälp av ett externt verktyg. Här finns en massa bra information, till exempel om det finns dubbletter, om metadata saknas eller om gamla sidor ligger och skräpar. Det blir ofta direkt uppenbart vad som kan slängas, vad som ska sparas och vad som behöver åtgärdas.

Ta hjälp av statistiken

Kvantitativ data är suveränt för att se mönster på ett övergripande plan, eller för att väcka nyfikenhet att borra djupare för att förstå. Några mätpunkter att titta extra noga på i ditt befintliga innehåll kan vara:

 • Sidor med flest/minst antal besök. Och hur hittar besökarna dit?
 • Populära sökord. Svarar vårt innehåll upp mot sökningarna?
 • Sidor med hög eller låg bounce rate. På vilka sidor är det besökarna lämnar oss?
 • Aktivitet på sidor. Hur länge stannar besökarna på våra sidor och vad gör de där?
Två kvinnor och en man sitter och läser tillsammans

Förstå kunden: Lämna siffrorna och prata med människor

Efter att ha lärt känna innehållet genom statistiken är det dags att lyfta blicken från Excelarket och vända den mot riktiga användare. Det vi vill göra nu är att förstå användarna och deras utmaningar och behov.

Intervjua för djupare förståelse

Det finns en rad olika sätt att ta sig an den här uppgiften. Men framförallt vill vi prata med folk genom att göra intervjuer.

Här är några saker att lyssna lite extra efter:

 • Vilka ord använder kunderna? Här kan du få input kring språk och tonalitet.
 • Hur använder de tjänsten? Hur tar de till sig information och vilka problem vill man lösa?
 • När använder de tjänsten? I vilken situation och hur länge?

Kom ihåg att ställa öppna frågor och följdfrågor. Det är viktigt för att få användaren att reflektera och sätta ord på sina tankar. Försök också få tillfälle att prata med intern personal med kundkontakt. Då kan du få värdefull inblick i saker som återkommande frågor och irritationsmoment, men även få med det interna perspektivet.

Sortera för att sätta innehållsstrukturen

Nästa steg är att göra innehållet logiskt placerat, hittbart och rätt prioriterat. Det görs bäst med någon form av kortsortering där användare involveras i att utforska kategorisering, placering och rubriksättning.

Tillsammans med insikterna från intervjuerna kan du nu bygga ett välgrundat utkast på innehållsstruktur och hitta upplägg på enskilda sidor som matchar användarbehov. Din hypotes är klar, dags att testa!

Man sitter vid ett skrivbord och skriver i ett block med sin dator framför sig

Hypotes och testning – vad funkar i praktiken?

Vad innebär det egentligen att testa innehåll? Det kan förstås göras på en mängd olika sätt, men målsättningen är densamma: du vill få svar på om ditt innehåll gör jobbet.

Här är några vanliga metoder:

Treejack

Treejack är en kvantitativ metod där deltagarna får leta sig fram till information utifrån olika uppgifter. Här kan du få reda på saker som hur snabbt innehållet hittas, om det ligger där det förväntas, eller var användare tappar bort sig. Nackdelen är att du inte kan ställa några följdfrågor. Därför är det bra att kombinera ett Treejacktest med kvalitativa användningstester.

Användningstest med prototyp

Genom ett prototyptest kan du få djupare förståelse för hur användare interagerar med ditt innehåll. Till exempel genom att se hur de navigerar, vilka rubriker de hakar upp sig på eller om något innehåll saknas.

Enkät

Ett bra komplement till prototyptestet kan vara att skicka ut en enkät där testpersonerna i lugn och ro får svara på frågor utifrån en exempeltext. Här kan man få insikter kring hur testpersonerna upplever språket, textmängden och vad de har lätt eller svårt att ta till sig.

Då är ditt innehåll användaroptimerat

 • Helt och hållet anpassat efter användarnas behov
 • Sammanvävt med design och interaktionsmönster
 • Byggt på insikter om verkliga användare
 • Logiskt, hittbart och rätt prioriterat
 • Talar kundernas språk
 • Hypotestestat

Användaroptimerat och klart

Efter att ha förstått, strukturerat, prioriterat, testat och justerat har du skapat ux-optimerat innehåll. Grattis till dig och dina kommunikationsmål, men framför allt grattis till dina användare!

Hur kan Antrop hjälpa?

Våra ux-writers och innehållsstrateger har stor erfarenhet av insiktsdrivet innehållsarbete. Hör av dig till oss om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa din organisation att skapa en bättre användarupplevelse. 

Prata med mig om du vill veta mer om insiktsdrivet innehållsarbete.

Sara Nero

073-066 20 36

separator separator