Innehållsstrategi

Behöver ni se över hur ni arbetar med innehåll för att bli tydligare i ert erbjudande eller kommunikation? Utifrån kundinsikter och designmetodik hjälper vi er skapa relevant och målgruppsanpassat innehåll som stärker varumärket och ökar er konkurrenskraft.

Anpassat innehåll utifrån målgruppens behov

I de bästa och mest uppskattade tjänsterna går innehåll och design hand i hand och ger användaren en sömlös upplevelse. Kundinsiktsdrivet innehållsarbete handlar om att skapa innehåll utifrån djup förståelse för målgruppens behov, i allt från microcopy och informationsstrukturer till coachning av content managers och ren textproduktion.

En innehållsstrategi ger riktning åt den långsiktiga visionen för innehållet, men är också ett handfast stöd i den dagliga produktionen. Med tydliga riktlinjer för språket och hjälpsamma metoder för hur innehållet ska tas fram och förvaltas, blir företagets kommunikation en stark kraft för att skapa branschledande tjänster. Innehållsstrategin är ett utmärkt stöd för prioriteringar och målgruppsarbete som ger innehållet träffsäker tonalitet och rätt fokus.

Ta fram eller se över er innehållsstrategi när ni vill:

 • Stärka varumärket, motivera medarbetare och differentiera er från konkurrenter.  
 • Göra ert innehåll tydligare och lättare att hitta
 • Ha genomtänkt och konsekvent språk och tonalitet i allt innehåll och i flera kanaler
 • Förbättra och skapa samsyn i det interna arbetet med kommunikation och innehåll
 • Öka konverteringen och antalet kunder
 • Ta fram nya och bättre anpassade arbetssätt och metodstöd som gör innehållet enklare att förvalta

Innehållsinventering och ny informationsstruktur

Kundinsiktsdrivet innehållsarbete bygger på klassisk designmetodik med research för att få insikter om användarbehov, drivkrafter, situation och trender. Inledningsvis görs också en intern kunskapsinventering för att ta till vara befintliga insikter i organisationen. Med mätbara effektmål blir det lätt för er att följa upp resultatet.

Innan en ny informationsstruktur och innehållsstrategi tas fram gör vi en inventering och analys av hur ert befintliga innehåll bör anpassas för att möta kundernas behov. Vad ska behållas, skrivas om, läggas till eller tas bort? 

En innehållsstrateg och UX- eller visuell designer hjälper er att ta fram informationsstruktur, språk och tonalitet, och testar med verkliga användare. Resultatet visar hur ni bör målgruppsanpassa och prioritera ert innehåll, och utgör en viktig stomme för innehållsstrategin.

Innehållsstrategi för bättre kvalitet och användbarhet 

Innehållsstrategin utformas så att den är lätt att använda för alla i företaget. Den ska fungera som stöd för hur ni skapar innehåll som möter kundernas behov, och vägleda i de beslut ni behöver fatta kring innehåll i företaget.

Alla som jobbar med innehåll ska känna till och utgå från principerna i innehållsstrategin – det bidrar till användbarhet, tillgänglighet och hög kvalitet, och är grunden för att nå effektmålen.

En innehållsstrategi kan till exempel innehålla:

 • Syfte och målgrupp
 • Effektmål, verksamhetsmål
 • Innehållselement
 • Språkregler och tonalitet
 • Tillgänglighet
 • Kanalstrategi 
 • Riktlinjer för SEO
 • Exempeltexter
 • Plan för uppdatering och förvaltning (life cycle) 

Samsyn och relevans när kundens behov får styra

När ni väljer att samla ert innehållsarbete utifrån kundernas behov får det ni kommunicerar en självklar relevans. Internt hjälper innehållsstrategin också till att ge samsyn i innehållsarbetet. 

Resultatet av analysarbetet kan lika väl användas för att utforma en kommunikationsstrategi, kommunikationsplan, kanalstrategi eller content guide lines.

Kom igång direkt med att skapa relevant innehåll – vi hjälper er med allt från coachning och ta fram metodstöd, mallar och arbetssätt, till att producera texter

Susanne B Olsson, innehållsstrateg på Antrop

Vi berättar gärna mer

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Sara Nero

Sara Nero

Säljchef
073-066 20 36
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.