KUNDRESA

Kundresan hjälper dig att flytta fokus från organisationens kanaler och avdelningar till kundens verklighet. Genom visualisera kundens behov och utmaningar i en resa blir det lätt att identifiera möjligheter för att förbättra upplevelsen med befintlig eller helt ny tjänst.

Kundresa

Kartlägg kundens totala upplevelse

Kundresan är ett verktyg där du organiserar kundinsikter, utmaningar och möjligheter i en kartor. Den beskriver kundens behov, beteende, drivkrafter, förväntningar och problem under en tjänsts olika faser.

Kundresan är en karta som visualiserar de handlingar som kunden utför innan, under och efter tjänstens användning. Här kartläggs de insikter som genererats av kvalitativa intervjuer, observationer och analyser.

 

Kundresan synliggör kundens verklighet

Det är viktigt att poängtera att kundresan inte bara visar när kunden interagerar med företaget, utan även handlingar som sker utanför företagets kontroll. Kundresan hjälper dig alltså fokusera på kundens verklighet. Allt som kunden gör blir synligt, även där det saknas stöd och finns potential för företag att utveckla sitt erbjudande.

 

Gemensam bild av kundens upplevelse
Kundresan ger organisationen en gemensam bild av kundens behov och upplevelse och därigenom skapar samsyn kring riktning för tjänsteutvecklingen och varför. Steg ett i att skapa förändring är en gemensam förståelse för hur samspelet mellan olika kanaler och avdelningar påverkar kundens upplevelse.

Identifiera möjligheter för nya och existerande tjänster
Baserat på de insikter som visualiseras i kundresan kan du identifiera möjligheter för nya tjänster och förstå hur befintliga kan förbättras. Genom att förstå var det finns problem i kundresan går det att identifiera hur man bättre kan möta kundens behov i en viss fas.

Prioritera initiativ för att möta kundens behov
När du kan se kundens verkliga smärtor vid användningen av tjänsten går det att se var du kan förbättra upplevelsen mest. Var finns de största möjligheterna och utmaningarna? Kundresan hjälper dig att prioritera och förstå kundens frustration och vad som bör lösas först.

Hur ser dina kunders resa ut?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa.
Erik Hammarström
+46(0) 733 210 720
[email protected]