Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Insiktsarbete ledde till succéstudio

Stim har länge haft en god relation med unga låtskrivare, men vill ändå erbjuda något mer. Tillsammans med Antrop började därför en projektgrupp ta reda på mer om målgruppens behov. Sedan skedde allt med rekordfart. I juni 2019 öppnade dörrarna till den världsunika satsningen Stim Music Room – som varit fullbokad sedan dag ett. Och i december 2020 vann Stim Music Room pris för Årets bästa tjänstedesign i Swedish Design Awards, Design S.

Kund: Stim
Vi arbetade med: Tjänstedesign, Research, Tjänsteinnovation

“När vi anlitade Antrop första gången var vi nyfikna på tjänstedesign som metod. Flera projekt senare är vi övertygade om att det här är ett smart och snabbt sätt att arbeta. Vi är stolta över Stim Music Room och vårt samarbete.”

Lina Heyman, projektägare, STIM

Foto av neonskylt från Stims kontor som lyder Stim Music room

Intervjuer som gav insikter om behov

Det nära samarbetet fortsatte i analysen där behov, beteenden, drivkrafter och hinder kartlades, intervju för intervju.
Sakta började mönster träda fram som tecknade en bild av unga låtskrivares utmaningar.
Mönster som mognade till generella insikter om målgruppen.

Analys av intervjuerna resulterade också i beteendeprofiler och kundresor för varje beteendeprofil.
Med hjälp av kundresorna fick Stim en tydlig bild av målgruppens aktiviteter,
utmaningar och positiva upplevelser under faserna uppstart, uppbyggnad och etablering.

“För oss var tjänstedesign ett nytt sätt att arbeta.
Projektet lade grunden till ett nytt mindset i organisationen och idag
arbetar vi närmare våra medlemmar”

Lina Heyman, projektägare, STIM

“Efter att vi genomfört vårt pilot-projekt var det tydligt vilket värde som tjänstedesign bidrar med och vi gick snabbt vidare till att använda metoden för andra områden i vår verksamhet.”

Marcus Janzon, projektledare, STIM

Hör av dig till mig om du är intresserad av samarbete.

Sara Nero

073-066 20 36

Stim
Stim är en medlemsorganisation utan vinstintresse för 90 000 anslutna musikskapare och förlag.
Stim arbetar för en stark upphovsrätt och för att låtskrivare och kompositörer ska få betalt för sin musik.
Tillsammans med medlemmarna ger Stim förutsättningar för skapande och återväxt i Sveriges musikliv.

Stim Music Room
Stim Music Room är till för musikskapare från alla tänkbara bakgrunder, erfarenheter och genrer och finns
för att hjälpa besökarna att ta sig fram i musikbranschen. Alla anslutna kan boka de två musikstudiorna gratis.

Källa: Stim.se