KUNDINSIKTER

Insikter om din kund är ditt viktigaste fundament. Om det du bygger inte har ett verkligt värde för dina kunder spelar det ingen roll hur avancerad din tjänst är, eller hur innovativ affärsmodell du har.

Kundinsikter

Låt kundinsikter styra dina beslut

För att jobba kundfokuserat på riktigt behöver dina beslut grundas på verkliga insikter om dina kunder. Det låter kanske som en självklarhet men många organisationer saknar arbetsrutiner för att ta fram kundinsikter och sprida dem i organisationen.

Med en helhetsbild över kundens totala upplevelse av en tjänst eller produkt, går det prioritera framtida utveckling baserat på verkliga kundbehov istället för magkänsla. Detta ökar dina chanser att leverera konkurrenskraftiga kundupplevelser och minskar samtidigt risken att du lägger tid och pengar på tjänster och produkter som inte lever upp till kundernas förväntningar.

 

Det handlar inte om att fråga vad kunden vill ha

Insiktsarbetet börjar med inventering av befintliga kunskap, och därefter kompletteras insikterna. Det kan se olika ut från projekt till projekt men består ofta av olika former av analyser, intervjuer och observationer. Det handlar inte om att fråga vad kunden vill ha utan att få en djup förståelse för underliggande behov och drivkrafter som i sin tur kan utgöra grunden för innovation. Exempel på vanliga researchmetoder är djupintervjuer, fokusgrupper, användningstester och kontextuella intervjuer.

 

Förädla kundinsikter och skapa intern samsyn

Insikterna förädlas i behovs- och beteendebaserade målgruppsbeskrivningar (personas) och visualiseras upplevelsekartor och kundresor. Detta utgör en bra grund för intern samsyn, innovation och prioritering av tjänsteutveckling.

Antrop har 15 års erfarenhet av att hjälpa organisationer att kartlägga och förstå sina kunders behov, beteenden och drivkrafter.

 

Behöver du hjälp att ta fram affärskritiska insikter om dina kunder?

Prata med kundansvarig som gärna berättar mer om hur vi kan hjälpa.
Erik Hammarström
+46(0) 733 210 720
[email protected]