Antrops hållbarhetsstrategi: Vi designar för omställning

Antrop har alltid drivits av att förbättra världen med design. Nu växlar vi upp med en nya mål för hur vår designkompetens ska skapa störst skillnad. Vi ser också fram emot att hjälpa fler kunder att ställa om.

Vår framgång som konsultbolag mäter vi i hur mycket av vår tid som bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Det ger oss starka incitament på allra högsta nivå på Antrop att välja projekt där vi kan stötta våra kunder i hållbarhetsfrågor. Målen tvingar oss att skapa systematik, både när det gäller kompetens internt och hur vi själva agerar.

Zandra D Rauchwerger, VD Antrop

Antrops hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi sätter upp tydliga och tuffa mål framåt. Den speglar vårt bidrag till de globala målen, fokusområden, vår vision samt våra mål för att nå visionen.

Från ord till handling

Vår erfarenhet är att många organisationer och bolag vill ställa om men inte riktigt vet var de ska börja. Vi har redan stöttat startups, forskningsinstitutet och stora bolag med omställning till mer hållbara lösningar. Behöver ni hjälp? Våra designers, strateger och beteendevetare brinner för att hjälpa till.

Läs mer om hur vi designar för hållbarhet här.

Hallbarhetsdoden

Alla vill undvika hållbarhetsdöden. 

Vill du veta mer? Hör av dig!

Sarah Isaksson

Sarah Isaksson

Hållbarhetsstrateg
070-347 53 88
[email protected]