Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Se inspelningen av så skapar du ett framgångsrikt innovationslabb

I detta webbinarium delar Erik och Sarah från Antrop med sig av verktyg och insikter som är nödvändiga för att skapa en systematiserad innovationsprocess i din organisation. De kommer att ge exempel på hur ett innovationslabb kan fungera som en katalysator för att öka din organisations innovationsförmåga.

Sändes: 16 november 2023 08:30
Föreläsare: Sarah Isaksson & Erik Hammarström

Vad är ett innovationslabb och hur kan du använda innovationsmetoder för att bygga en verksamhet redo för framtidens utmaningar?

I en tid där omvärlden ständigt förändras ställs vi inför utmaningar inom hållbarhet, snabb teknologisk utveckling, polarisering och globala konflikter. Det räcker inte längre med att bara anpassa sig till dessa förändringar. Vi måste vara proaktiva och agera som en positiv kraft som leder utvecklingen i rätt riktning. 

Under 30 minuter delar Sarah och Erik med sig av kunskap och erfarenheter från att skapa framgångsrika innovationslabb. De går igenom både framgångsfaktorer och potentiella utmaningar och pratar bland annat om: 

  • Vilka affärsmässiga fördelar finns det med ett innovationslabb
  • Hur ett labb hjälper er att hitta nya marknadspositioner och affärsmodeller som både främjar en hållbar utveckling och stärker affärsvärdet.
  • Hur vi går från att identifiera användarbehov till att skapa nya lösningar
  • Hur bygger vi ett effektivt och hållbart labb som stöttar hela organisationen i att tänka och göra på nya sätt?

Genom att närma oss innovation med både hållbarhet och affärsnytta i fokus ger vi din organisation möjligheten att vara i framkant –  samtidigt som ni bidrar till en positiv samhällsutveckling.

separator separator