Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Se inspelningen av: Så skapar du ett långsiktigt hållbart designsystem

I det här inspelade webbinariet delar våra experter, Erik Markensten, Head of design på Antrop, och Johan Beskow, Head of design på SJ, med sig av konkreta strategier och beprövade metoder för att:

Sändes: 17 juni 2024 kl 12.00-12.30
Föreläsare: Erik Markensten, Johan Beskow

  • Kvalitetssäkra ett komplext designsystem både designmässigt och tekniskt
  • Bygga in tillgänglighet på komponentnivå och drastiskt underlätta tillgänglighetsarbetet för dina team
  • Uppnå hög användning av ditt designsystem och stötta team med vitt skilda behov
  • Mäta och kommunicera designsystemets ROI, från ekonomiska fördelar till ökad kvalitet och innovationstakt
  • Skapa ett designsystem som blir en långsiktig investering med bestående värde
separator separator