Designa för hållbarhet

Allt fler förväntar sig hållbara tjänster och produkter. Vi kan hjälpa er att ställa om genom att kombinera vår expertis inom tjänsteutveckling med kunskap inom hållbarhet. Tillsammans kan vi framtidssäkra er verksamhet, oavsett om ni vill börja med en enskild tjänst, hela affärsmodellen eller kartlägga på systemnivå.

Kombination av insikter och innovation

Världen håller på att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi och vi står inför stora hållbarhetsutmaningar. Design thinking passar som handen i handsken för att ta sig an dessa komplexa utmaningar eftersom metoden utgår från insikter om mänskliga behov, beteenden och drivkrafter och kombinerar detta med innovation. Våra hållbarhetsstrateger är vana att driva hållbarhetsfrågor inom både större och mindre organisationer och projekt.

Exempel på utmaningar som design för hållbarhet kan lösa:

 • Ta fram nya hållbara tjänster
 • Göra er tjänst mer hållbar
 • Minska er klimatpåverkan
 • Skapa en cirkulär affärsmodell
 • Göra det enkelt för kunderna att göra hållbara val
 • Minska utsläpp från er digitala lösning (digital hållbarhet)
 • Göra er digitala lösning tillgänglig 
 • Systemkartläggning
 • Nudging för hållbara val
 • Ta fram hållbarhetsstrategi eller handlingsplan

Tre olika designgrepp för en bättre värld

Det finns speciellt tre egenskaper hos designprocessen som gör den väl lämpad för hållbarhetsarbete.

1. Kundens och användarens behov står i centrum

För att lösa de flesta hållbarhetsutmaningar din organisation eller företag står inför behöver du påverka och förändra era kunders eller användares beteenden. Så innan du börjar utveckla lösningar behöver du ha koll på dina kunders eller användares behov, drivkrafter och hinder kopplat till hållbarhet. Inom design thinking är detta grunden för all utveckling. Vi är experter på att ta fram kundinsikter och utveckla tjänster som utgår från behov och gör det lättare att göra hållbara val. Exempelvis minska energianvändning såsom Greenley. Eller Deedster som med en app hjälper företag och privatpersoner att skapa en klimatsmart och hållbar livsstil.

2. Innovera för att komma på många lösningar

För att styra mot ökad hållbarhet behöver du tänka nytt. Många företag och organisationer saknar struktur och kultur som krävs för att ta sig utanför invanda hjulspår. Inom design thinking är idégenerering och innovation en del av processen. Tillsammans kan vi använda våra verktyg för att innovera på flera nivåer, från nya tjänster och cirkulära affärsmodeller. såsom ImseVimse. Avanza vände sig till Antrop för att få hjälp med innovation i sitt hållbarhetsarbete och att utforska sina möjligheter inom hållbarhetsområdet. Resultatet blev en hållbarhetsstrateg.

3. Testa snabbt

Det kan kännas svårt att utveckla nya hållbara lösningar och tjänster. Vi tror på att arbeta prestigelöst och testa våra idéer i ett tidigt skede. Vi har metoder för att snabbt undersöka hur nya tjänster funkar genom användningstester av tidiga prototyper som inte kostar så mycket att ta fram. Vi har lång erfarenhet av att ta fram och testa nya lösningar i mindre skala för att sen skala upp och implementera. Våra hållbarhetsstrateger har även vana av större pilotprojekt. Vi har bland annat testat och implementerat ett nytt system för flergångsartiklar - istället för engångsartiklar. Metoderna lämpar sig utmärkt för att skapa förändring på systemnivå för en hållbar utveckling såsom Livsmedelsverket.

Nudging för hållbara val

När vi arbetar med nudging och beteendedesign är fokus på hur användaren interagerar med valsituationer. Vi vet att konsumenter är beredda att göra fler uppoffringar för miljön idag än för 5 år sedan.

Särskilt den yngre generationen ser klimatfrågan som vår tids stora ödesfråga. Nudging är ett verktyg för att hjälpa kunderna välja det hållbara alternativet. Det leder till att hållbara val premieras och kunder känner sig mer nöjda med sin köpupplevelse. Nudigng kan användas genom att: 

 • Hitta sätt att trigga (aktivera) det önskade beteendet. 
 • Hitta sätt att öka frekvensen av det önskade beteendet. 
 • Hitta sätt att skapa ett ihållande engagemang genom att skapa ett känslomässigt band mellan produkten/tjänsten och användaren.

Vi hjälper dig med ...

 • ta fram nya hållbara tjänster eller förstärka hållbarheten i dina befintliga tjänster . Vi väver in hållbarhet som en viktig aspekt när vi arbetar med kundinsikter. Genom att undersöka hur era kunder och användare resonerar kring hållbarhet får vi förståelse för hur vi kan få dina tjänster med hållbara eller skapa ny. 
 • göra det enkelt för era kunder och användare att göra hållbara val. Med utgångspunkt i beteendedesign och nudging kan vi påverka dina kunder och användare att välja ert mest hållbara alternativ.  
 • minska utsläpp från er digitala lösning. Vet du om hur hållbar din digitala tjänst är? Digitala tjänster har ofta en onödigt negativ miljöpåverkan på grund av en stor energibelastning. Men det går att påverka och är något vi har metoder för.
 • skapa cirkulär lösningar. Genom utgångspunkt inom cirkulär design kan vi skapa cirkulära lösningar eller stötta dig få in cirkularitet i din affärsmodell för att gå från linjär till cirkulär.  

Våra beteendevetare, strateger och designers identifierar era utmaningar utifrån djup kundförståelse. Ni får förslag på lösningar och konkreta verktyg som hjälper er att jobba mot de globala målen och möta de hållbarhetsutmaningar just din organisation står inför.

Sarah Isaksson, Head of Sustainability, Antrop

Prata med oss om du vill veta mer

Sarah Isaksson

Sarah Isaksson

Hållbarhetsstrateg
070-347 53 88
[email protected]

Erik Hammarström

Erik Hammarström

Affärsutvecklingschef
073-321 07 20
[email protected]

Läs mer

Vi är experter på att förstå vad människor behöver och vad de drivs av. Med våra metoder kan vi skapa riktigt bra kundupplevelser i alla branscher.